คุณแม่วัยใส รับมืออย่างไร เมื่อท้อง

คุณแม่วัยใส รับมืออย่างไร เมื่อท้อง
ครอบครัว

Last Updated on 2023 03 25

คงไม่ใช่เรื่องง่ายในการจัดการปัญหาท้องไม่พร้อมด้วยตัวเองคนเดียว หากคุณยังอยู่ในวัยที่ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้  และยังต้องทำหน้าที่เรียน เพื่ออนาคต แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เมื่อสิ่งต่าง ๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว คุณควรต้องเดินหน้าต่ออย่างมีสติที่สุด ค่อย ๆ จัดการที่ละเรื่อง ทีละฝ่าย และควรรู้จักสิทธิที่ตนเองพึงมี สำหรับวันนี้เรามีวิธีรับมือกับแม่วัยใส ที่ท้องไม่พร้อมมาแนะนำค่ะ

คุณแม่วัยใส รับมืออย่างไรดี?

การท้องไม่พร้อม เป็นเรื่องที่น่าตกใจไม่ใช่น้อย สำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมใจ แต่ก็ไม่ควรแบกปัญหานี้ไว้เพียงคนเดียว เพราะจะทำให้เครียด วิตกกังวล และอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด หรือแก้ไขปัญหาไม่ถูกวิธี สิ่งที่ต้องทำอันดับแรก คือ การรวบรวมสติกลับมาให้เร็วที่สุดแล้วค่อยๆ คิดหาวิธีจัดการทุกอย่างให้ลงตัวโดยปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย ดังนี้

พ่อ แม่ หรือญาติผู้ใหญ่ ที่ไว้ใจได้

ส่วนใหญ่เมื่อเกิดปัญหานี้ แม่วัยใสมักจะไม่กล้าพูดคุยกับพ่อแม่ ซึ่งเป็นปกติที่ในช่วงแรกพ่อแม่อาจตกใจ ผิดหวัง หรือต่อว่า แต่สุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็คือ คนที่ปรารถนาดีและพร้อมช่วยเหลือเราที่สุด

คนรัก หรือ พ่อของเด็ก

หากอีกฝ่ายรับผิดชอบ อาจช่วยให้กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น เช่น ร่วมกันวางแผนเลี้ยงดูลูกในอนาคต ทั้งนี้ หากอีกฝ่ายปฏิเสธความรับผิดชอบควรตั้งสติและเข้มแข็งเข้าไว้ เพราะยังมีพ่อแม่และคนในครอบครัวที่คอยเป็นห่วงและเป็นที่พึงพาให้เราได้เสมอ

หน่วยงานที่ให้คำปรึกษา

ในช่วงแรกที่พบว่าตั้งท้องวัยรุ่นบางคนอาจไม่กล้าพูดคุยกับคนใกล้ชิด หรือการปรึกษาเพื่อน แนะนำให้โทรขอคำปรึกษาได้ที่ 1663 สายด่วนเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม หรือเข้าเว็บไซต์ https://www.rsathai.org/ เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะที่สุด

คุณแม่วัยใส กับ สิทธิที่พึงมี

เมื่อปรึกษาแต่ละฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว ก็ถึงเวลาที่แม่วัยใสต้องประเมินความพร้อมจิตใจ และความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริงว่าต้องการรักษาสิทธิในร่างกายของตัวเองอย่างไร โดยมี 2 ทางเลือก ดังนี้

ดำเนินการตั้งครรภ์ต่อ

สิ่งที่ต้องทราบ และเตรียมตัว มีดังนี้

สิทธิ์ได้รับคำปรึกษา

ตลอดจนความช่วยเหลือและคุ้มครองเพื่อให้ตนเองปลอดภัย

สิทธิ์ในการเรียนต่อ

โดยไม่ต้องพักการเรียนหรือถูกบังคับให้ย้ายโรงเรียน

ใช้บริการคลินิกสุขภาพทางเพศ

โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ และตัดสินใจได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรับการยินยอมจากผู้ปกครอง

ได้ค่าเลี้ยงดูบุตร

เมื่อคุณคลอดบุตรแล้วจะได้รับการสนับสนุนให้เลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ หากคุณเข้ารับคำปรึกษาตามขั้นตอนของหน่วยงานที่ให้การดูแล

โทรขอคำปรึกษา 1663

สามารถโทรขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่ดูแลการท้องไม่พร้อมที่เบอร์ 1663 หรือช่องทางแชทอื่น ๆ เพื่อดูแลจิตใจ ประเมินความเครียด และเยียวยาตัวเองเพื่อให้แข็งแรงพอต่อทางเลือกที่คุณเลือกได้

ต้องหนักแน่น

และมั่นคงในแนวทางที่เลือก เพราะหากคุณไม่หนักแน่นพอ คนที่จะได้รับผลกระทบที่ตามมามากที่สุด คือเด็กที่จะเกิดมา ที่เขามีสายสัมพันธ์กับคุณอย่างใกล้ชิดภายในครรภ์ทำให้รับรู้สภาพจิตใจของผู้เป็นแม่ได้อย่างละเอียด

ฝากครรภ์

ควรรีบเข้ารับการฝากครรภ์ เพื่อตรวจประเมิน และคัดกรองสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะตั้งครรภ์ รวมถึงตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดูแลตัวเองอย่าให้เครียด และทานอาหารที่มีประโยชน์ หลากหลายตามหลักโภชนาการ

ยุติการตั้งครรภ์

หากเมื่อประเมินปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงประเมินตัวเอง พบว่า ต้องการยุติการตั้งครรภ์ คุณก็ไม่ต้องกังวลและตกใจว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เพราะมี พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2564 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมความผิดฐานทำแท้งที่ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2499 ให้หญิงสามารถทำแท้งได้ภายในอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ และเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดอื่น ๆ อันจะเอื้อประโยชน์แก่หญิงให้สามารถทำแท้งได้อย่างปลอดภัย และไม่มีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ในมาตรา 301 และ 305 ระบุว่า หญิงที่ตั้งครรภ์สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไข 5 ข้อ ดังนี้

 • 1.ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 • 2.ตั้งครรภ์จากการกระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับเพศ
 • 3.เสี่ยงคลอดทารกที่มีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
 • 4.อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์
 • 5.อายุครรภ์ 12-20 สัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติภายหลังการตรวจและรับคำปรึกษาตามกฎหมาย

สิ่งที่คุณต้องทราบ และเตรียมตัว มีดังนี้

อายุครรภ์ของตัวเอง

โดยนับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่นับ มีหน่วยเป็นสัปดาห์

เข้ารับคำปรึกษา

คุณสามารถติดต่อขอเข้ารับคำปรึกษาและบริการยุติการตั้งครรภ์ได้ที่สายด่วน 1663 หรือ ปรึกษาห้องแชท www.lovecarestation.com หรือ อินบ๊อกซ์ไปที่เพจ FB ชื่อ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม

ติดต่อคลินิกเวชกรรม

จะดีมากหากใกล้บ้าน และถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงอยู่ในเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือการยุติการตั้งครรภ์ โดยตรวจสอบรายชื่อคลินิกได้ในเว็บไซต์ https://www.rsathai.org/networkservice

ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ปลอดภัยในการยุติการตั้งครรภ์ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก 2 วิธี คือวิธีใช้ยา และวิธีทางศัลยกรรมโดยเครื่องดูดสุญญากาศ ดังนั้น คุณควรร้องขอการบริการที่ปลอดภัย แทนวิธีการขูดมดลูกที่เป็นวิธีการที่ล้าสมัย และมีความเสี่ยงสูง

ปลอดภัย หากอายุครรภ์น้อย

การยุติการตั้งครรภ์มีความปลอดภัย มีผลข้างเคียง และเสี่ยงต่อชีวิตน้อยกว่าการคลอดบุตร แต่อายุครรภ์ยิ่งน้อย จะมีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะตัวอ่อนในครรภ์มีขนาดเล็ก

สามารถท้องได้อีก

หลังยุติการตั้งครรภ์สามารถท้องได้อีก และท้องได้ง่าย แม้จะยังไม่มีประจำเดือนมาก็ตาม ดังนั้นคุณควรคุมกำเนิดทันทีด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ

หากคุณเป็นแม่วัยใส ท้องไม่พร้อม ให้ตั้งสติ และถามตัวเองก่อนว่าต้องการแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรที่เหมาะสมต่ออนาคต และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ภายใต้กรอบเวลาที่มีอย่างจำกัด เพราะยิ่งช้ายิ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง ที่สำคัญ ควรทำให้ถูกกฎหมายนะคะ

อ้างอิง pobpad, rsathai, ilaw


Mommy Gift

144,852 views

แม่น้องสปิน คุณแม่ฟูลไทม์ ที่เชื่อเรื่องการเลี้ยงลูกแบบธรรมชาติอย่างสมดุลทั้งภายใน-ภายนอก และเชื่อว่าลูกคือครู จึงทําให้สนใจความเป็นไปของผู้คน จิตวิทยาความสัมพันธ์ในครอบครัว และความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรม(ะ)ชาติ ชื่นชอบการทำอาหาร งาน Handmade อ่านหนังสือ ปลูกต้นไม้ Facebook : Gift Bfive IG : spin_ramil

Profile

Pickup posts

Related posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

Save