วัย 10 ปี ขึ้นไปยาเสพติดในวัยรุ่น จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกติดยา
วัย 10 ปี ขึ้นไป

ยาเสพติดในวัยรุ่น จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกติดยา

วัยรุ่นกับยาเสพติด นับเป็นเรื่องใกล้ชิดกันจนถึงขั้นเรียกได้ว่าอยู่ในภาวะ “เสี่ยง” ติดสารเสพติดได้มากกว่าช่วงวัยอื่น เพราะนอกจากปัญหายาเสพติดจะนำไปส...

ลูกเบี่ยงเบนทางเพศ เกิดจากอะไร พร้อมวิธีรับมือ
วัย 10 ปี ขึ้นไป

ลูกเบี่ยงเบนทางเพศ เกิดจากอะไร พร้อมวิธีรับมือ

“การเบี่ยงเบนทางเพศ”ไม่ใช่ปัญหาใหม่ แต่เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับชนทั้งหลายมานานนับหลายร้อยปี จริงอยู่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่  แต่สำหรับพ่อแม่แล้...

เลี้ยงลูกวัยรุ่นอย่างเข้าใจ พร้อมเทคนิคการรับมือ
วัย 10 ปี ขึ้นไป

เทคนิคการเลี้ยงลูกวัยรุ่นอย่างเข้าใจ ที่พ่อแม่ควรรู้

เลี้ยงลูกวัยรุ่นอย่างไรให้เข้าถึง “หัวใจ” องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แบ่งช่วงอายุของ “วัยรุ่น” ออกเป็น 3 ระยะคือ วัยรุ่นตอนต้น (ช่วงอายุ 10-13 ปี) ว...