ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ แบบเท่ ๆ ทั้ง 1 และ 2 พยางค์ ไพเราะ ไม่ตกยุค

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ แบบเท่ ๆ ทั้ง 1 และ 2 พยางค์
ตั้งครรภ์

เรื่องของการตั้งชื่อลูกนะ ตอนแรกโน้ตก็คิดว่าไม่น่าจะยากนะคะ แต่พอมีลูกเอง ชื่อนั้นก็เพราะ ชื่อนี้ก็ดี กลายเป็นเลือกไม่ถูก แต่สิ่งที่สำคัญคือ เพื่อความอุ่นใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากจะได้ชื่อที่มีความหมายดี ไพเราะ ที่สำคัญ หากเป็นลูกชายก็อยากจะได้ชื่อเท่ ๆ ด้วย ซึ่งในการตั้งชื่อเล่นลูกชายสไตล์ไทย ๆ ก็มีหลายชื่อนะคะ ที่ไม่ว่าจะยุคไหนก็ยังฟังไพเราะและความหมายดีอยู่ จะมีอะไรบ้างไปเลือกดูกันเลยค่ะ

สารบัญ

เทคนิคการตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ

สำหรับเทคนิคในการตั้งชื่อลูกชายสไตล์ไทย ๆ ให้ฟังดูไพเราะ และทำให้ผู้อื่นจำได้ง่าย เรามีแนวทางมาแนะนำดังนี้ค่ะ

  • ตั้งตามความหมายโบราณ
  • ตั้งตามเรื่องเล่าขาน
  • ตั้งตามชื่อของบุคคลที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์
  • ตั้งตามเหตุการณ์สำคัญของปีที่ลูกเกิด
  • ตั้งตามชื่อเมือง หรือสถานที่เกิด
  • ตั้งให้สอดคล้องกับชื่อของคุณพ่อคุณแม่
  • ตั้งจากการหยิบยกเอาตัวอักษรของคุณพ่อคุณแม่มาผสมกัน
  • ตั้งจากหลักเลขศาสตร์
  • ตั้งตามตัวอักษรที่เป็นมงคล

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ พยางค์เดียว

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ พยางค์เดียว อักษร ก

กุมภ์   กันย์   กรณ์   การณ์   กาล

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ พยางค์เดียว อักษร ข, ค

เขตต์   /   คุณ   คูณ   คิด   คราม  คลื่น

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ พยางค์เดียว อักษร จ, ช, ฌ

เจ้า   /  ชาย   ชาณ   ชัญญ์   ชล
ฌาน   ฌาม   ฌิม

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ พยางค์เดียว อักษร ด, ต

ดล   ดินน์
ตุลย์   ตรี   เตรียม   ตัง   เตย์   ติณณ์   ตฤณ   ตริน   ต้น

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ พยางค์เดียว อักษร ท

แทน   ทาย   ไท   ทิศ   เทียน   ทัพ  ที

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ พยางค์เดียว อักษร ธ

เธียร   ธาม   ธูป   ธีร์   ธันย์   ธรณ์   ธาร   ธรรศ

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ พยางค์เดียว อักษร น, ป

นาย   นิล   เหนือ
ปุณณ์   ปิน   ปราณ   ปัญญ์   ปลาย   ปลื้ม
เปรม   โปรด   ปรัชญ์   ปราบ   ป้อง

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ พยางค์เดียว อักษร พ, ฟ

พิชญ์   พาย   พีร์   พัด   พัฒน์
เพื่อน   พร้อม   เฟย   ฟ่าง

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ พยางค์เดียว อักษร ภ, ม

ภูมิ   ภีม   ภัทร   ภู   ภาค   ภณ
มีน   เมฆ   หมอก   ม่าน   เมือง  ไม้   ม่อน

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ พยางค์เดียว อักษร ร, ล, ว

ราม   โรม   รัก
ลม  /  ว่าน   วัน   วิทย์

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ พยางค์เดียว อักษร อ

อิฐ   อัทธ์   อรรธ   โอ๊ค   เอื้อ   เอม

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ 2 พยางค์

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ 2 พยางค์ อักษร ก

กุมภา   กวิน   ก้าวหน้า   กองพล   กองทัพ   กันต์ธี
กงสุล   กวี   กองพัน   กองหนุน   ก้อนหิน   กังหัน
ก้ามปู   การันต์   กำปั่น   เกื้อหนุน   แกงส้ม โกมินทร์

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ 2 พยางค์ อักษร ข

ขุนเขา   เข็มทิศ   ขอบฟ้า   ขนาน   ขลุ่ยผิว   ขวานฟ้า
ขันเงิน   ขันหมาก ขุนพล   ขุนศึก   ขุมทรัพย์   เขตแดน
เข็มทิศ   ไข่ตุ๋น

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ 2 พยางค์ อักษร ค

คิมหันต์   คีรี   คีตะ   คิรา   คิริน   คณา   แค่คุณ
คณิต   คาวี   คัมภีร์   คลื่นสมุทร   คลังแสง

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ 2 พยางค์ อักษร จ

จเด็จ   เจ้านาย   เจ้าขุน   เจ้าจอม   จอมทัพ   จินตะ
จุฬา   เจนจัด   จิรา   จิระ   จอมพล

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ 2 พยางค์ อักษร ช, ฌ, ฎ

ชอบธรรม   ชนิน   ชิระ   ชัดเจน   ชายฝั่ง ชิงพลบ (ใกล้ค่ำ)
ฌาน   /   ฎีกา

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ 2 พยางค์ อักษร ด

ดาวดิน   ดาวเหนือ   ดินแดน    ดินปืน    ดินสอ

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ 2 พยางค์ อักษร ต

ต้นกล้า   ต้นข้าว   ตะวัน   ตั้งเต    ต้นหน   ต้นน้ำ
ต้นตอง   ต้นหนาว    เติมเต็ม   ตามฝัน   ไต้ฝุ่น
ติณติณ   ต้นซุง   ต้นแบบ   ต้นโมกข์   เตชิต   เตชินท์
เตมีย์   ใต้หล้า

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ 2 พยางค์ อักษร ท

แทนไท   แทนคุณ   ทิศเหนือ   ทิวเขา   ไทธัช    ทองภู
ทองเอก   ทะนาน   ทัพไทย   ท่านขุน   ทานธรรม

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ 2 พยางค์ อักษร ธ

ธารา   ธนา   ธาดา   ธนู   ธันวา   ธงรบ
ธรรมดี   ธรรมมะ

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ 2 พยางค์ อักษร น

นะโม   นักธรรม   นักปราชญ์   นักรบ   นาที    น่านฟ้า
นาบุญ   นามธรรม   นายท่าน   นายร้อย   นที   นาวา
นำทัพ   น่านน้ำ   นานา   น่านฟ้า   นาวิน   นิธิ
นาวี   น้ำปิง   น้ำพุ    น้ำเหนือ   นิมมาน   แน่วแน่

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ 2 พยางค์ อักษร บ

บทนำ   ใบบุญ   ใบโพธิ์   แบ่งปัน

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ 2 พยางค์ อักษร ป

ปกป้อง   ปฐพี   ปราการ   ปราชญ์   ปั้นจั่น   ปันผล
ปั้นสิบ   ปิฎก   ปูนปั้น   เปตอง   เป็นต่อ   เป็นไท
เป็นเอก   ปั้นสิบ   ปราบปราม โปรดปลื้ม   เป็นหนึ่ง   ปริญญ์
เป็นปลื้ม

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ 2 พยางค์ อักษร ผ, ฝ

เผด็จ   แผ่นดิน   แผ่นน้ำ   แผ่นฟ้า   แผ่นเสียง   ไผท
ฝนหลวง   ฝูงบิน

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ 2 พยางค์ อักษร พ

พายุ   พะพาย   พอเพียง   พอดี  พอพจน์   พระราม
พระเพลิง   พะเพื่อน   พดด้วง   พนา    พบธรรม   พระนาย
พริกแกง   พันชั่ง   พันโท   พันเอก   พุทโธ    เพทาย

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ 2 พยางค์ อักษร ฟ, ภ

ฟ้าคราม   ฟ้าลั่น
ภูผา   ภูเมฆ   ภาคิน   ภคิน   ภูมิใจ   ภควา
ภันเต    ภาคภูมิ   ภาคี

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ 2 พยางค์ อักษร ม

มังกร   เมฆา   ม่านหมอก   ม่อนไม้   มาวิน   มีดี
ม่านฟ้า   เมืองเหนือ   แม่ทัพ    ไม้คิว   ไม้โท   ไม้เอก

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ 2 พยางค์ อักษร ร, ว

รวิน   ราชัน   ร้อยโท   ร้อยเอก   เรวิน   ร่มบุญ
ระฆัง    ราเชนทร์   /   วายุ   วาที   วาวี   วาโย
วันชนะ   วันชัย   เวลา

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ 2 พยางค์ อักษร ศ

ศาสตรา   ศีลธรรม   ศิลา    ศิระ   ศรศีล

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ 2 พยางค์ อักษร ส

สมุทร   สยาม   สาธุ   สายน้ำ    สายฟ้า    สำเภา
สิงโต   สิงหา   สิบทิศ   สิบหมื่น   สีฝุ่น   สีไม้
สุดเขต    สุดยอด    สีเทียน  แสงเหนือ   สายหมอก

ตั้งชื่อเล่นลูกชายไทย ๆ 2 พยางค์ อักษร ห, อ

เหินฟ้า   เหรียญทอง
อาโป   อาไท   อาทิตย์   อาธิป   อคิน   อธิ
อชิ   องศา   ไออุ่น   ไอหมอก   อาลัว   โอบเอื้อ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะดับไอเดียเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่นำมาฝากกันในวันนี้ มีถูกใจกันบ้างไหม คุณพ่อคุณแม่ลองลิสต์ออกมาแล้วค่อยมาคัดกันอีกทีนะคะ


Mommy Note

3,072,058 views

คุณแม่ลูกหนึ่ง ที่ใช้วิธีการเลี้ยงลูกแบบ "Tradigital" แบบดั้งเดิมผสมผสานกับความดิจิทัลในยุคปัจจุบัน เน้นเลี้ยงลูกให้เป็นคนธรรมดาที่มีสุข ติดต่องานได้ที่ e-mail : simplymommynote@gmail.com

Profile

Pickup posts

Related posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

Save