5 ที่เที่ยวเชิงธรรมชาติอนุรักษ์ ใกล้กรุงเทพ

5 ที่เที่ยวเชิงธรรมชาติอนุรักษ์ ใกล้กรุงเทพ
ที่กิน ที่เที่ยว

Last Updated on 2023 06 02

ประเทศไทยนับว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เยอะมาก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบนิเวศ แต่จริงๆ แล้วมันคือรูปแบบของ Ecotourism โดยการท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ได้รับการระบุว่าเป็นวิธีการส่งเสริมความคิดริเริ่มในการอนุรักษ์ในประเทศต่างๆ เพื่อเป็นการรักษาพื้นที่ธรรมชาติสำหรับสัตว์ป่า ตลอดจนการลดของเสียและมลพิษ ซึ่งช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยในประเทศไทยให้ความสำคัญเยอะมาก เพราะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นแรงจูงใจในการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้ชาวบ้านมีแหล่งรายได้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สามารถต่อสู้กับความยากจนและส่งเสริมชุมชนพื้นเมืองในท้องถิ่นด้วยการสร้างโอกาสในการจ้างงาน ส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศ และสิ่งมีชีวิตที่สำคัญ

5 ที่เที่ยวเชิงธรรมชาติอนุรักษ์

คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
ขอบคุณภาพจาก Thaipost.net
ประเดิมแรกสำหรับ “คุ้งบางกะเจ้า” ซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์ระบบนิเวศในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่สำคัญมากต่อประเทศไทย ที่ไม่ควรมีการถูกทำลายเลย เนื่องจากป้องกันน้ำทะเลท่วมเข้าตัวเมืองชั้นใน รวมถึงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเข้ามาในกรุงเทพ คุ้งบางกะเจ้าไม่เพียงแค่เป็นหัวใจของคนท้องที่เท่านั้น ยังอุดมไปด้วยระบบนิเวศวิทยา มีทั้งระบบ 3 น้ำ เช่น น้ำจืด (แม่น้ำ) น้ำเค็ม (น้ำทะเล) และน้ำกร่อย (การผสมระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม) โดยเป็นพื้นที่สีเขียวในเมืองที่ให้อากาศที่สดชื่น ซึ่งมีต้นไม้ทั้งเล็กใหญ่ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่สำหรับการค้าขายของชุมชน ป่าพรุ ป่าชายเลน และระบบ Cooling System ที่เกิดเองโดยธรรมชาติ

คุ้งบางกะเจ้า มีอะไรน่าสนใจ

 1. ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวได้
 2. มีสิ่งมีชีวิตสำคัญที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เช่น ป่าโกงกาง
 3. มีการทำโซลาร์เซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงานหมุนเวียน

รายละเอียดเพิ่มเติม คุ้งบางกะเจ้า

 • พิกัด Google Map : https://goo.gl/maps/gHpc1YanvRV1C9RG8?coh=178571&entry=tt
 • ที่อยู่ : 89/13 หมู่ 9 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
 • เปิดทำการ : เปิดทำการ 9:00–17:00 น. (ปิดทุกวันจันทร์)
 • โทร. : 095-871-6162
 • Website : dasta.or.th

ทุ่งโปรงทอง จังหวัดระยอง

ทุ่งโปรงทอง จังหวัดระยอง
ขอบคุณภาพจาก esportivida.com
อีกที่ที่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ เลยสำหรับ “ทุ่งโปรงทอง” เป็นที่เที่ยวที่อากาศดีมาก ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำประแส  เป็นป่าชายเลนที่มีชื่อเสียงบนเนื้อที่กว่า 6,000 ไร่ เรียกได้ว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล และป่าชายเลนตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยอง จุดเด่นของที่นี่มีสะพานไม้ทอดยาว สำหรับการเที่ยวชมด้วยระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งมีต้นโกงกาง ที่ช่วยป้องกันการกัดเซาะ และต้นโปรงขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะต้นโปรงที่จะมีจำนวนมากที่สุดของทุ่งแห่งนี้ ด้วยลักษณะของยอดใบที่มีสีเขียวอ่อนปนสีเหลือง ช่วงแดดออกจะเป็นช่วงที่สวยมากเลยทีเดียว

ทุ่งโปรงทอง มีอะไรน่าสนใจ

 1. ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวได้
 2. มีสิ่งมีชีวิตสำคัญที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เช่น ป่าโกงกาง
 3. เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดระยอง มีอากาศที่สดชื่นและปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม ทุ่งโปรงทอง

 • พิกัด Google Map : https://goo.gl/maps/nFw9mFgxy18Jt6qH7?coh=178571&entry=tt
 • ที่อยู่ : ทุ่งโปรงทอง หมู่ 7 ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
 • เปิดทำการ : เปิดทำการ 00-18.00 น.
 • โทร. : 03-866-1720-1
 • Website: tourismthailand.org

ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี
ขอบคุณภาพจาก tripcdn.com
นึกถึงจันทบุรีต้องนึกถึงทุเรียนเสมอ เพราะขึ้นชื่อเรื่องทุเรียนมาก แต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่ บริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและบริเวณโดยรอบ ศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 มีหน้าที่ศึกษาวิจัยระบบนิเวศทางธรรมชาติเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นสะพานศึกษาธรรมชาติ และป่าชายเลนบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนซึ่งเป็นเส้นทางเดินป่าระยะทาง 1,600 เมตร สามารถเที่ยวชมได้ เพราะอากาศสดชื่น ลมทะเลค่อนข้างเย็นพอสมควร

ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มีอะไรน่าสนใจ

 1. ศูนย์ฯ ยังเป็นสถานที่ให้ผู้สนใจได้ศึกษาสภาพธรรมชาติที่จับต้องได้
 2. มีความน่าสนใจเพื่อให้เข้าใจระบบนิเวศในป่าชายเลนและสามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
 3. เป็นแหล่งอากาศสดชื่นใกล้กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 • พิกัด Google Map : https://goo.gl/maps/A11YjCwreMVZoh7z8?coh=178573&entry=tt
 • ที่อยู่ : 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
 • เปิดทำการ : เปิดทำการ 8:30–16:30 น.
 • โทร. : 03-943-3216
 • Website : tourismthailand.org

สะพานทุ่งนามุ้ย จังหวัดนครนายก

สะพานทุ่งนามุ้ย จังหวัดนครนายก
ขอบคุณภาพจาก tourismthailand.org
สะพานทุ่งนามุ้ย จังหวัดนครนายก จัดเป็นแลนด์มาร์คใหม่ในจังหวัดนครนายกที่ทำทางเป็นรูปตัว S โดยออกแบบเพื่อเป็นสถานที่สำหรับการตากอากาศ เพื่อให้เป็นดินแดนที่อากาศสดชื่น ได้ประโยชน์ สัมผัสวิถีชีวิตคนท้องถิ่นพร้อมกับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวที่สะดวกสบาย และแวะจิบชากาแฟได้ตามต้องการท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจี แถมมีจุดถ่ายรูปมากมายที่สวยงาม เขียวขจี นอกจากนี้แมวยังน่ารักมากเลยล่ะ

สะพานทุ่งนามุ้ย มีอะไรน่าสนใจ

 1. ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวได้
 2. เหมาะสำหรับการพักผ่อน ผ่อนคลายความเครียด ช่วย Meditation ได้อย่างดี
 3. บรรยากาศเป็นทุ่งนา ค่อนข้างปลอดโปร่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม สะพานทุ่งนามุ้ย

 • พิกัด Google Map : https://goo.gl/maps/xWDfpCTtCnRq7VkL9?coh=178573&entry=tt
 • ที่อยู่ : เลขที่ 68 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 • เปิดทำการ : เปิดทำการ 00-16.00 น.
 • โทร. : 089-600-1711
 • Website : tourismthailand.org

สะพานสายรุ้ง ชายทะเลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร

สะพานสายรุ้ง ชายทะเลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร
ขอบคุณภาพจาก isanook.com
หลายคนมาที่สะพานสายรุ้ง จะต้องนึกถึงสะพานยาวๆ ที่ทำเป็นสีสันสวยงาม พร้อมชมวิวชายทะเลกาหลง โดยเป็นแลนด์มาร์คที่นิยมมากในจังหวัดสมุทรสาคร เพราะเป็นสะพานไม้สักที่ทาสีด้วยสีสันสวยงามยาว 100 เมตร มีจุดชมวิวทะเลกาหลงที่มีความสงบ และลมเย็นๆ ดีมาก นอกจากนี้ยังใกล้พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลกาหลง ที่สามารถเข้าชมได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือถ้าใครหิวก็แวะทานครัวริมเลได้อีกด้วย

สะพานสายรุ้ง ชายทะเลกาหลง มีอะไรน่าสนใจ

 1. เป็นแหล่งอากาศสดชื่นใกล้กรุงเทพฯ
 2. ให้กลิ่นอายความเป็นท้องถิ่นที่จับต้องได้
 3. เหมาะสำหรับคนอยากเที่ยวทะเลแต่ไม่ชอบความวุ่นวาย

รายละเอียดเพิ่มเติม สะพานสายรุ้ง ชายทะเลกาหลง

นี่ก็เป็น 5 ที่เที่ยวเชิงธรรมชาติอนุรักษ์ซึ่งมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างมาก ประโยชน์หลักประการหนึ่งของการท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ในประเทศไทยคือ การลดมลพิษและของเสีย หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ ออกห่างจากกรุงเทพฯ บ้างก็สามารถแวะมาได้เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ ด้วยการจำกัดการใช้พลังงาน การใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และการหลีกเลี่ยงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะช่วยปกป้องระบบนิเวศจากความเสียหายเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างแท้จริง


Ouranoseve

5,660 views

เขียนได้หลากหลายแนว รีวิวได้ทั่วราชอาณาจักร ขอแค่ทุกคน Enjoy กับงานของเรา IG :ouranoseve

Profile

Pickup posts

Related posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

Save