7 แอปพลิเคชัน สื่อการเรียนรู้ที่ปลอดภัยต่อเด็ก

7 แอปพลิเคชัน สื่อการเรียนรู้ที่ปลอดภัยต่อเด็ก
การเลี้ยงลูก

ปัจจุบันการสื่อสารระบบดิจิทัล นับว่ามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกๆ คน ไม่น้อยเลยทีเดียว ไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้ใหญ่วัยทำงาน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์เท่านั้น แค่เด็กเล็กๆ วัยเริ่มต้นอนุบาล การสื่อสารระบบออนไลน์ก็เข้ามีบทบาทต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งเราจะเห็นได้จากแอปพลิเคชันสำหรับเด็กที่เกิดขึ้นอย่างมากมายราวกับดอกเห็ด

ทว่า ความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสาร และสิ่งแปลกใหม่ที่ผ่านเข้ามาในระบบดิจิทัลเหล่านี้ ก็อาจมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ที่บางครั้งก็ยากแก่การควบคุมของผู้ใหญ่ได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การเลือก “สิ่งที่ดีและเหมาะสม” สำหรับลูกน้อย คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองก็ไม่ควรมองข้ามในรายละเอียดต่างๆ โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบความคิด จินตนาการ และสติปัญญาของเด็กๆ เป็นต้น

แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา VS สื่อการศึกษา ต่างกันอย่างไร

สื่อการศึกษา หมายถึง อุปกรณ์เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะของผู้เรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ ซึ่งในสมัยก่อน สื่อการศึกษามักจะถูกทำขึ้นจากกระดาษ ไม้ หรือสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวของเด็กๆ เอง

แต่ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีของประเทศได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว สื่อการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่มีขนาดเล็ก และเด็กๆ ก็สามารถพกพาติดตัวไปได้ทุกที่อีกด้วย นั่นก็คือ สื่อการศึกษาระบบดิจิทัล ที่ทำงานโดยผ่านเครื่องมือสื่อสาร เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ต ซึ่งมีแหล่งข้อมูลอยู่มากมาย หลากหลายรูปแบบด้วยกัน หรือที่เราเรียกว่า แอปพลิเคชัน นั่นเอง

อย่างไรก็ดี แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาของเด็กๆ ได้มีการคิดค้น และพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเลือกดาวน์โหลดข้อมูล แอปพลิเคชันที่น่าสนใจ สนุกสนาน และเป็นประโยชน์แก่ลูกๆ ได้ตามช่วงอายุของเด็กด้วยเช่นกัน

รวมแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาที่ไม่ควรพลาด

แอปพลิเคชัน (Application) หรือ สื่อการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล ออนไลน์ ควรเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ของสมอง หรือ EF (Executive Functions) ในเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด การไตร่ตรอง การคิดแก้ปัญหา การควบคุมอารมณ์ ความมุ่งมั่น และการจดจำสิ่งต่างๆ ได้ดี เป็นต้น

ยกตัวอย่าง แอปพลิเคชันสำหรับเด็กวัยเรียนรู้ตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป ที่เด็กๆ ไม่ควรพลาด ได้แก่

1.Mine craft

application Mine craft
ขอบคุณภาพจาก poki.com
แอปพลิเคชั่นเกมส์ที่ส่งเสริมในด้านจินตนาการ และทักษะในการเอาตัวรอดในชีวิตประจำวันของเด็กๆ โดยเนื้อหาของเกมส์จะฝึกให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว เช่น การสร้างบ้าน การสร้างทางเดิน สะพาน ฯลฯ เป็นเกมส์ที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆ รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และการคิดใคร่ครวญอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจทำสิ่งต่าง ๆ ลงไป นั่นเอง

2.Marco Polo Ocean

application Marco Polo Ocean
ขอบคุณภาพจาก amazon.com
แอปพลิเคชันเกมส์ตัวต่อจิกซอว์ ที่จะทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับทะเล ไม่ว่าจะเป็นเรือ ปลา ปลาหมึก ปลาวาฬ ฯลฯ ซึ่งนอกจากเด็กๆ จะได้สนุกสนานเกี่ยวกับการต่อจิกซอว์เป็นรูปร่างต่างๆ แล้ว ยังได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในทะเลอีกด้วย

3.LEGO® JUNIORS CREATE &CRUISE

application LEGO® JUNIORS CREATE &CRUISE
ขอบคุณภาพจาก bluestacks.com
แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการก่อสร้างสิ่งต่างๆ ในรูปแบบตัวต่อ LEGO ซึ่งเหมาะกับเด็กเล็กในช่วงวัย 4-7 ปี ที่กำลังชอบเล่นต่อบล็อก เกมส์ตัวต่อเลโก้ในแอปนี้จะช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องขนาด และความสมดุลของวัตถุ เมื่อนำมาประกอบกันเป็นรูปร่าง รูปทรง หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น บ้านเรือน รถยนต์ ถนนหนทาง เป็นต้น

อย่างไรก็ดี สิ่งที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้จากแอปนี้คือ ทักษะการสังเกต จินตนาการ การวางแผน และลงมือทำให้สำเร็จผลตามเป้าหมาย นั่นเอง

4.Bob Books Reading Magic

application Bob Books Reading Magic
ขอบคุณภาพจาก blogspot.com
สำหรับเด็กเล็กๆ แล้ว นิทานยังคงมีมนต์เสน่ห์สำหรับพวกเขาเสมอ เพราะนอกจากนิทานจะช่วยส่งเสริมในด้านจินตนาการของเด็กๆ แล้ว นิทานยังแฝงไปด้วยคติ คำสอน ข้อคิด เป็นการฝึกให้เด็กๆ รู้จักเรียนรู้ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และความมีเหตุผลไปพร้อมๆ กัน

นอกจากนี้ ในแอปพลิเคชัน ยังสอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เด็กๆ ได้ฝึกเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

5.TOOWOO EXPLORE THAILAND

appliication TOOWOO EXPLORE THAILAND
ขอบคุณภาพจาก iphonemod.net
แอปพลิเคชันเกมส์การเดินทางสำรวจสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย เกมส์จะช่วยกระคุ้นความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของเด็กๆ ผ่านการสำรวจ ทำให้เด็กๆ ได้สนุกสนานไปกับการท่องเที่ยว การจดจำสถานที่ต่างๆ อันเป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่นอกจากจะให้ความรู้แล้ว เด็กๆ ยังได้ฝึกความจำอีกด้วย

6.Toca Kitchen 2

application Toca Kitchen 2
ขอบคุณภาพจาก modyolo.com
แอปพลิเคชันเกมส์สนุกๆ เกี่ยวกับการทำอาหาร ที่จะทำให้เด็กๆ เพลินเพลินไปกับขึ้นตอนการทำอาหาร รูปแบบหน้าตาของอาหาร รวมถึงกิริยาท่าทาง อารมณ์ของลูกค้า (ผู้ชิมรสชาติ) ได้อีกด้วย นอกจากนี้ เด็กๆ ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหารชนิดต่างๆ เช่น ผักและผลไม้ชนิดต่างๆ เนื้อสัตว์หลากหลายชนิด เช่น หมู ไก่ กุ้ง ฯลฯ เรียกว่านอกจากเด็กๆ จะได้สนุกสนานเพลินเพลินไปกับเกมส์ในแอปนี้แล้ว เด็กๆ ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการสังเกต การวางแผนการทำงาน การลงมือทำ และการควบคุมอารมณ์ของตนเองอีกด้วย

7.DENTIST GAME FOR KIDS

application DENTIST GAME FOR KIDS
ขอบคุณภาพจาก googleusercontent.com
แอปพลิเคชันเกมส์ที่จะทำให้เด็กๆ ได้จินตนาการตนเองเป็นหมอฟันชั่วคราว ได้ฝึกเรียนรู้เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับฟัน เช่น การแปรงฟัน การอุดฟัน การถอนฟัน โดยเฉพาะเรื่องการแปรงฟันซึ่งนับเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับเด็กเล็กๆ ที่เพิ่งหัดแฟรงฟัน แต่แอปนี้จะทำให้เด็กๆ สนุกสนานไปกับการแปรงฟัน และไม่กลัวหมอฟันอีกต่อไป

นอกจาก EQ, IQ และ MQ แล้ว EF หรือ Executive Function ยังเป็นอีกหนึ่งศักยภาพ และความสามารถที่เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการกระตุ้น การฝึกฝน และการเอาใจใส่ของคุณพ่อคุณแม่อีกด้วย โดยเฉพาะเด็กๆ ในช่วงวัย 3-6 ปีที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ในด้านต่างๆ ซึ่งนอกจากความรู้ ความคิด และจินตนาการแล้ว ตุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม เหมาะสมกับวัย ก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่คุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวของเด็กๆ ด้วยเช่นกัน **ที่สำคัญ คุณพ่อคุณแม่ควรนั่งเล่นอยู่กับลูก เพื่อให้ความรู้กับลูกตามความเหมาะสมนะคะ


waayu

316,888 views

(นามปากกา : วายุ, วิสัชนา, อารีรัตน์) ชอบปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ และวาดรูป เคยเป็นครูอนุบาล ครูประถม ครูมัธยมต้น ครูสอนจินตคณิต(สมาร์ทเบรน) มีงานเขียนพ็อกเก็ตบุ๊ค และ E-book ที่ mebmarket.com Facebook

Profile

Pickup posts

Related posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

Save