• HOME
 • BLOG
 • ไลฟ์สไตล์
 • สั่งอาหารเดลิเวอรี่มากินอย่างไร ให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด – 19

สั่งอาหารเดลิเวอรี่มากินอย่างไร ให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด – 19

สั่งอาหารเดลิเวอร์รี่มากินอย่างไร ให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด – 19
ไลฟ์สไตล์

“สั่งอาหารเดลิเวอรี่มากินอย่างไร ให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด – 19 ?”

ในสถานการณ์ที่เชื้อไวรัสโควิด – 19 แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว จนยากเกินยับยั้ง การเก็บตัวอยู่กับบ้าน และการทำอาหารรับประทานเอง ดูเหมือนจะเป็นหนทางที่ปลอดภัยต่อชีวิตของเรามากที่สุด แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น ก็ยังมีช่องว่างพอที่จะให้เชื้อไวรัสโควิด – 19 ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราได้อยู่ดี หากอาหารที่เรากักตุนไว้ ไม่เพียงพอสำหรับระยะเวลาที่ต้องเก็บตัวอยู่กับบ้าน การใช้บริการเดลิเวอรี่ ในการจัดส่งอาหารถึงหน้าประตูบ้าน จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงมีสิ่งจำเป็นหลายประการ ที่เราต้องทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการสั่งอาหาร และใช้บริการแบบเดลิเวอรี่ ให้ปลอดภัยต่อชีวิตของเรามากที่สุด

สารบัญ

ผู้บริโภคจะสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ให้ปลอดภัยจากโควิด – 19 ได้อย่างไร?

เราทุกคนในฐานะของผู้บริโภค ควรรู้วิธีป้องกันตนเอง จากเชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อนการสั่งซื้อ และรับอาหาร จากบริการเดลิเวอรี่ โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้

เมื่อไรเดอร์มาส่งอาหาร

เมื่อไรเดอร์ หรือผู้ขนส่งอาหาร นำอาหารมาส่งให้ที่หน้าบ้าน ผู้บริโภคควรสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกไปรับอาหารทุกครั้ง

ขณะรับอาหาร

ควรยืนเว้นระยะห่างจากผู้ขนส่งอาหารอย่างน้อย 1 เมตร

เมื่อรับกล่องอาหารมาแล้ว

ควรฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ที่กล่องใส่อาหารทุกๆ ด้าน และควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง (ติดตามเพิ่มเติม >> 10 อันดับ แอลกอฮอล์ล้างมือ ยี่ห้อไหนดี 2021)

ตรวจสอบคุณภาพอาหาร

รวมถึงภาชนะบรรจุภัณฑ์ ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีหรือไม่ และควรอุ่นอาหารให้ร้อน ก่อนการรับประทานทุกครั้ง

หลีกเลี่ยงการสั่งอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ

หรืออาหารที่ปรุงไม่สุก อาหารที่เน่าเสียง่าย รวมถึงอาหารหมักดอง ที่ยังไม่ผ่านการปรุงสุก เพราะอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้เช่นกัน

ผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือสถานประกอบการ มีส่วนช่วยป้องกันการระบาดของโควิด – 19 ด้วยวิธีใดบ้าง

ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร รวมถึงสถานประกอบการ หรือแหล่งผลิตอาหาร มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกัน และควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งนับวันจะแพร่กระจาย และแผ่ขยายสายพันธุ์มากขึ้นในทุกขณะ และทุกประเทศทั่วโลก ดังนั้นในฐานะผู้ประกอบการร้านอาหาร จึงมีสิ่งจำเป็นที่ต้องปฏิบัติ เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ดังนี้ คือ

ผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือสถานประกอบการ

ควรคำนึงถึงความสะอาด และความปลอดภัยของสถานที่ในการประกอบอาหาร ควรมีการทำความสะอาด และการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

ตรวจสุขภาพของพนักงาน

ผู้ประกอบการควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานทุกฝ่าย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกอบอาหาร การขนส่งอาหาร พนักงานฝ่ายจัดซื้อ (โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำหน้าที่ ซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร) แม่บ้านทำความสะอาด รวมถึงฝ่ายอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

มีมาตรการที่รัดกุม

ผู้ประกอบการร้านอาหาร ควรออกมาตรการที่รัดกุม คุมเข้มพนักงานแต่ละฝ่าย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยจากโควิด -19 อย่างเข้มงวด และหากเป็นไปได้ ควรจัดให้มีการทำบันทึก Time line ของพนักงานโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย รวมถึงผู้บริโภคด้วยเช่นกัน

เพิ่มช่องทางการชำระเงินเป็นออนไลน์

ผู้ประกอบการ้านอาหาร ควรเปิดให้มีช่องทางการชำระเงินระบบออนไลน์ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างผู้นำส่งสินค้า และผู้รับบริการ

ควรส่งตรวจร่างกายโดยละเอียด

หากผู้ประกอบการร้านอาหารมีการตรวจพบว่าพนักงานท่านใดมีการติดเชื้อ หรืออยู่ในข่ายต้องสงสัย ควรส่งตรวจโดยละเอียด เพื่อการรักษาที่ทันท่วงที และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ด้วยเช่นกัน

ไรเดอร์จะมีวิธีป้องกันตนเองได้อย่างไรบ้าง?

ไรเดอร์ หรือผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี่ นับเป็นคนกลางที่ต้องติดต่อกับผู้ประกอบการและผู้บริโภค ดังนั้น ไรเดอร์ควรมีมาตรการในการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ และการแพร่เชื้อไปสู่ผู้บริโภค ดังนี้

ควรหมั่นทำความสะอาดร่างกายอย่างสม่ำเสมอ

และหากเป็นไปได้ ควรพกสเปรย์ หรือเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไว้ทุกครั้ง เมื่อต้องทำหน้าที่ขนส่งอาหาร เพื่อทำความสะอาดมือ หรือร่างกายของตนเอง ขณะส่งอาหารให้ผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วย นั่นเอง

ควรสวมหน้ากากอนามัย

และใส่ถุงมือ ทุกครั้งที่นำส่งอาหารไปยังผู้บริโภค

ควรหมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่

และน้ำสะอาด หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำส่งอาหารสู่ผู้บริโภค
(ติดตามเพิ่มเติม >> 10 อันดับ สบู่เหลวล้างมือ ยี่ห้อไหนดี 2021)

ควรหมั่นทำความสะอาดกล่องเก็บอาหาร

หรือภาชนะนำส่งอาหารทุกครั้งที่มีการจัดส่งอาหารไปยังผู้บริโภค

ควรจัดแยกอาหารแต่ละประเภทให้เป็นสัดส่วน

ไม่ปะปนกัน เช่น อาหารปรุงสุก ขนม และเครื่องดื่ม เป็นต้น

ไม่ควรเปิดกล่องอาหาร

ไรเดอร์ไม่ควรเปิดกล่องอาหาร ก่อนจะนำส่งผู้บริโภค

จัดส่งอาหารในทันที

หลังจากที่ได้รับคำสั่งให้มีการนำส่งอาหารสู่ผู้บริโภค ควรรีบจัดส่งอาหารในทันที เพื่อรักษาคุณภาพของอาหารให้คงอยู่นานที่สุด

ควรยืนห่างจากผู้รับบริการ

เมื่อถึงสถานที่นัดหมาย ไรเดอร์ควรยืนอยู่ห่างจากผู้รับบริการอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้รับ และผู้ขนส่งอาหาร

หากพบว่ามีไข้ ควรพบแพทย์ทันที

หากไรเดอร์พบว่าตนเองมีอาการไข้ หรือไม่สบาย แม้เพียงเล็กน้อย ให้รีบไปตรวจสุขภาพในทันที อย่าเพิกเฉย เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และคนรอบข้าง

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด – 19 นับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น  มิหนำซ้ำไวรัสโควิด – 19 ยังสามารถปรับเปลี่ยนเซลล์ให้กลายพันธุ์ เป็นไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด และที่น่าหวาดหวั่นยิ่งกว่าสิ่งใดก็คือ ไวรัสที่กลายพันธุ์สามารถหลบหลีก และต้านทานวัคซีนที่มนุษย์ผลิตขึ้น เพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ การต่อสู้ระหว่างมนุษย์ผู้ทำหน้าที่รับมือ และป้องกันอันตรายจากภัยมืดที่มองไม่เห็น และเชื้อไวรัสโควิด – 19 ผู้รุกราน และทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ จึงดูเหมือนจะเป็นเส้นทางที่ยาวไกลออกไปทุกทีๆ…

ทว่า อย่างไรก็ตาม แม้สิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุด ก็คือการปกป้องตนเองจากการแพร่ระบาดอย่างไร้ขีดจำกัดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 แต่หากเราทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด เข้มแข็ง และเข้มข้นในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ที่สุดแล้ว…เราทุกคนจะรอดไปด้วยกันค่ะ!


waayu

311,297 views

(นามปากกา : วายุ, วิสัชนา, อารีรัตน์) ชอบปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ และวาดรูป เคยเป็นครูอนุบาล ครูประถม ครูมัธยมต้น ครูสอนจินตคณิต(สมาร์ทเบรน) มีงานเขียนพ็อกเก็ตบุ๊ค และ E-book ที่ mebmarket.com Facebook

Profile

Pickup posts

Related posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

Save