• HOME
 • BLOG
 • โรค
 • 10 วัคซีนพื้นฐานที่ลูกน้อยควรได้รับมีอะไรบ้าง

10 วัคซีนพื้นฐานที่ลูกน้อยควรได้รับมีอะไรบ้าง

10 วัคซีนที่ลูกควรได้รับ 800x550-01
โรค

Last Updated on 2021 11 20

ทันทีที่ลูกน้อยลืมตามาดูโลก มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแล ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของสุขภาพ การที่ลูกมีสุขภาพที่แข็งแรงนั้น เป็นอีกหนึ่งความสุขของคุณพ่อคุณแม่กันเลยทีเดียว หลายคนคงมีคำถามนะคะว่าจะฉีดอะไรเมื่อไหร่ วัคซีนพื้นฐานมีอะไรบ้าง ไปค่ะวันนี้แม่โน้ตมีข้อมูลมากฝาก

10 วัคซีนพื้นฐานที่ลูกน้อยควรได้รับ

วัคซีนพื้นฐานที่ลูกน้อยควรได้รับมีดังนี้

วัคซีนบีซีจี

เป็นวัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนป้องกันวัณโรค และเป็นวัคซีนพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรได้รับ ซึ่งจะฉีดที่ ต้นแขน, ไหล่ด้านซ้าย, ไหล่ด้านขวา หรือที่สะโพก แต่ไม่แนะนำที่ต้นขานะคะ เพราะอาจเกิดการเสียดสีเวลาใส่เสื้อผ้าหรือผ้าอ้อมได้

ควรได้รับในวัย : แรกเกิด

จำนวน : 1 ครั้ง

ราคาโดยประมาณ :

 • โรงพยาบาลรัฐ – ฟรี
 • โรงพยาบาลเอกชน – เข็มละ 324 บาท

วัคซีนตับอักเสบบี

เป็นวัคซีนพื้นฐานที่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ลูกน้อยควรได้รับวัคซีนเข็มแรกนี้ภายใน 24 ชม. หลังคลอด เพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อค่ะ

ควรได้รับในวัย : วัยแรกเกิด – 1 เดือน

จำนวน : 2 ครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีวัคซีนที่ลูกน้อยควรได้รับพร้อมกับวัคซีนตับอักเสบบีอีก คือ วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน หลังจากได้รับวัคซีนตับอักเสบบีอย่างเดียว

ควรได้รับในวัย : 2 เดือน / 4 เดือน และ 6 เดือน

จำนวน : 3 ครั้ง

ราคาโดยประมาณ :

 • โรงพยาบาลรัฐ – เข็มละ 300-500 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน – เข็มละ 600-1,200 บาท

**สรุปคือลูกน้อยต้องได้รับวัคซีนตับอักเสบบี 5 ครั้ง

วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน

วัคซีนชนิดนี้มี 2 ชนิด คือ ชนิดทั้งเซลล์ (DTwP) และชนิดไร้เซลล์ (DTaP) ซึ่งชนิดทั้งเซลล์ เด็ก ๆ ทุกคนควรได้รับ ส่วนชนิดไร้เซลล์จะใช้เป็นตัวเลือกที่สามารถทดแทนกันได้ค่ะ

ควรได้รับในวัย : 2 เดือน / 4 เดือน / 6 เดือน (คือที่รับพร้อมวัคซีนตับอักเสบบี) และฉีดกระตุ้นด้วย DTwP  เมื่ออายุ 18 เดือน / 4 ปี-6 ปี และฉีดกระตุ้นด้วย Td หรือ Tdap ทุก ๆ 10 ปี

จำนวน : 5 ครั้ง

ราคาโดยประมาณ :

ชนิดทั้งเซลล์

 • โรงพยาบาลรัฐ – เข็มละ 495 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน – เข็มละ 2,200 บาท

ชนิดไร้เซลล์

 • โรงพยาบาลรัฐ – เข็มละ 988 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน – เข็มละ 900 บาท ขึ้นไป

วัคซีนโปลิโอ

โรคโปลิโอ การติดต่อจะเป็นจากคนสู่คน ผ่านทางอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสโปลิโอ ส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการเหมือนคนไม่สบายทั่วไป เช่น มีไข้  ปวดคอ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน แต่หากรายไหนที่มีมีอาการรุนแรง คือ คอแข็งเนื่องจากภาวะเยื้อหุ้มสมองอักเสบ หรืออาจมีอาการอัมพาตเฉียบพลันได้ ซึ่งวัคซีนโปลิโอมี 2 แบบ แบบฉีด และแบบหยอด

แบบหยอด

ควรได้รับในวัย : 2 เดือน / 4 เดือน (ให้คู่กับแบบฉีด) / 6 เดือน / 18 เดือน / 4-6 ปี
จำนวน : 5 ครั้ง (+แบบฉีด 1 ครั้ง)
ราคาโดยประมาณ :

 • โรงพยาบาลรัฐ – เข็มละ 30 บาท

แบบฉีด

ควรได้รับในวัย : 2 เดือน / 4 เดือน / 6 เดือน / 18 เดือน / 4-6 ปี
จำนวน : 4-5 ครั้ง
ราคาโดยประมาณ :

 • โรงพยาบาลรัฐ – เข็มละ 300-500 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน – เข็มละ 400-700 บาท

วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม

ควรได้รับในวัย : 9-12 เดือน / 12-18 เดือน

จำนวน : 2 ครั้ง

ราคาโดยประมาณ :

 • โรงพยาบาลรัฐ – เข็มละ 300-700 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน – เข็มละ 500-1,200 บาท

วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี

โรคไข้สมองอักเสบชนิดนี้มียุงเป็นพาหะ วัคซีนสำหรับโรคนี้จะมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ วัคซีนชนิดเชื้อเป็น (Live Vaccine) และวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated Vaccine)

วัคซีนชนิดเชื้อเป็น

ควรได้รับในวัย : 9-15 เดือน / 2.5 ปี
จำนวน : 2 ครั้ง
ราคาโดยประมาณ :

 • โรงพยาบาลรัฐ – เข็มละ 100-300 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน – เข็มละ 400-600 บาท

วัคซีนชนิดเชื้อตาย

ควรได้รับในวัย : 6 เดือนเดือนขึ้นไป / อีก 4 สัปดาห์ฉีดเข็มที่ 2 และสุดท้ายเมื่อผ่านไป 1 ปี ค่อยฉีดเข็มที่ 3
จำนวน : 3 ครั้ง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

เป็นวัคซีนจำเป็นที่เด็ก ๆ ควรได้รับ ซึ่งผู้ใหญ่ หรือแม้แต่ผู้สูงอายุก็ควรได้รับวัคซีนชนิดนี้เช่นกันค่ะ
ควรได้รับในวัย : 6 เดือน – 2 ปี ให้ปีละ 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน หลังจากนั้นปีละ 1 ครั้ง
จำนวน : 2 ครั้งในช่วงแรก หลังจากนั้นปีละ 1 เข็ม
ราคาโดยประมาณ:

 • โรงพยาบาลรัฐ – เข็มละ 300-600 บาท ยกเว้นกลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดฟรี
 • โรงพยาบาลเอกชน – เข็มละ 400-1,500 บาท

วัคซีนตับอักเสบเอ

โรคนี้ติดต่อผ่านทางอาหารและน้ำดื่มที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน วัคซีนนี้มีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ เชื้อไม่มีชีวิตและเชื้อมีชีวิต
ชนิดเชื้อไม่มีชีวิต
ควรได้รับในวัย : 1 ปี ขึ้นไป
จำนวน : 2 ครั้ง โดยห่างกัน 6-12 เดือน
ชนิดเชื้อมีชีวิต
ได้รับเมื่ออายุ : 18 เดือน ขึ้นไป
จำนวน : 1 ครั้ง
ราคาโดยประมาณ :

  • โรงพยาบาลรัฐ – เข็มละ 1,800 บาท
  • โรงพยาบาลเอกชน – เข็มละ 2,000 บาท

วัคซีนอีสุกอีใส

สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางการไอ การจาม และการสัมผัสกับผู้ที่เป็นโรคนี้
ควรได้รับในวัย : 12-18 เดือน / 2.5-4 ปี
จำนวน : 1 ครั้ง
ราคาโดยประมาณ :

   • โรงพยาบาลรัฐ – เข็มละ 800-1,000 บาท
   • โรงพยาบาลเอกชน – เข็มละ 1,300-2,000 บาท

วัคซีนโรต้า

ไวรัสโรต้ามักเป็นกันบ่อยในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี วัคซีนนี้จะเป็นวัคซีนชนิดหยอด มี 2 ชนิด คือ Live attenuated human และ Bovine-human reassortant

ชนิด Live attenuated human

ควรได้รับในวัย : 2 เดือน / 4 เดือน
จำนวน : 2 ครั้ง

ชนิด Bovine-human reassortant

ควรได้รับในวัย : 2 เดือน / 4 เดือน / 6 เดือน
จำนวน : 3 ครั้ง
ราคาโดยประมาณ :
*** ราคาของแต่ละวัคซีนนั้นเป็นราคาโดยประมาณนะคะ

อ้างอิง mamaexpert, สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2561


Mommy Note

3,060,985 views

คุณแม่ลูกหนึ่ง ที่ใช้วิธีการเลี้ยงลูกแบบ "Tradigital" แบบดั้งเดิมผสมผสานกับความดิจิทัลในยุคปัจจุบัน เน้นเลี้ยงลูกให้เป็นคนธรรมดาที่มีสุข ติดต่องานได้ที่ e-mail : simplymommynote@gmail.com

Profile

Pickup posts

Related posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

Save