โรงเรียนสอนศิลปะ ในกรุงเทพ ลูกน้อยชอบ พ่อแม่ถูกใจ

โรงเรียนสอนศิลปะ ในกรุงเทพ ลูกน้อยชอบ พ่อแม่ถูกใจ
การเลี้ยงลูก

Last Updated on 2023 03 24

ปัจจุบันวิชาศิลปะในบางโรงเรียนถูกลดความสำคัญลงไปอย่างมาก  แต่วันนี้ผู้เขียนอยากมาชี้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่เห็นถึงประโยชน์ของ “ ศิลปะ” ที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก ว่ามีความสำคัญอย่างไร ในกรุงเทพมีโรงเรียนสอนศิลปะที่ไหนที่สอนอย่างถูกต้องตามธรรมชาติของเด็กเล็กบ้าง ไปติดตามอ่านกันเลยค่ะ

ความสำคัญของศิลปะกับเด็กเล็ก

วิชาศิลปะในโรงเรียนบางแห่งถูกลดความสำคัญลงเพราะไม่สามารถวัดประเมินเป็นตัวเลข หรือระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนได้ และถูกความพยายามประเมินและการวัดผลบีบบังคับ ทำให้คุณค่าและความเข้าใจคำว่า “ ศิลปะ ” ถูกบิดเบือนไป เด็กที่ผ่านวิชาศิลปะในยุคที่ผ่านมาจึงมีความรู้สึกผิดตลอดเวลาขณะที่ทำงานศิลปะ  เพราะเขาถูกตัดสิน และประเมินผลลัพธ์อยู่เสมอ ว่า ถูก ผิด ดี หรือไม่ดี

ทั้งที่แท้จริงแล้วศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงกับการทำงานภายในได้  ในระดับที่ลึกถึงจิตวิญญาณ โดยเฉพาะเด็กเล็กในมุมมองทางการแพทย์แนวมนุษยปรัชญาและนักศิลปะบำบัด ศิลปะสามารถทำงานกับผัสสะเบื้องล่าง (Lower Senses) ซึ่งจะช่วยสร้างสมดุลให้ชีวิต และนำไปสู่ความแข็งแรงของผัสสะเบื้องสูง (Higher senses) ต่อไป ทำให้คนหนึ่งคนเติบโตมาอย่างมี Common Senses ที่ดีได้

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7 SENSES กระตุ้นพัฒนาการเด็กผ่านศิลปะ

เป้าหมายของศิลปะต่อเด็กเล็ก

ศิลปะที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก ควรที่จะ

เน้นไปที่กระบวนการลงมือทำ

โรงเรียนศิลปะ_การลงมือทำ
“ศิลปะ” ที่เหมาะสม ที่กำลังกล่าวถึงนี้ คือศิลปะที่เน้นกระบวนการให้เด็กได้ลงมือทำ ไม่ได้เน้นที่ผลลัพธ์ของชิ้นงาน ซึ่งจะเห็นได้จากภาพเอกซเรย์ทั้ง 2 ภาพ ภาพซ้ายคือภาพมือของเด็กวัยก่อน 7 ขวบที่เจริญเติบโตยังไม่เต็มที่เท่ากับภาพขวาคือภาพมือของเด็กวัย 7 ขวบ ดังนั้น ศิลปะที่พยายามให้เด็กควบคุมมือ และนิ้วมือ เพื่อให้อยู่ในกรอบ ทำตามโจทย์ หรือกำหนดรูปแบบจึงเป็นการฝืนธรรมชาติของเด็กมากเกินไป ซึ่งจะไปจำกัดพัฒนาการของกล้ามเนื้อมือมัดเล็กที่จะได้หยิบ จับ และเคลื่อนไหวอย่างอิสระ

ให้อิสระ หรือ Space แก่เด็ก

โรงเรียนศิลปะ_การระบายสี
ศิลปะที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก แนะนำให้เป็นศิลปะที่ให้พื้นที่ และให้อิสระกับเด็กเล็กได้ลงมือทำ และลองผิดลองถูก แต่อยู่ภายใต้กระบวนการของศิลปะที่ถูกต้อง เพราะคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้กระบวนการศิลปะที่ถูกต้องเป็นกรอบกว้าง ๆให้ลูกอยู่ในระเบียบวินัยได้ เช่น กำหนดว่าระบายสีน้ำกันทุกวันอังคาร 10 โมง ล้างพู่กันและซับพู่กันให้แห้งก่อนจุ่มสีใหม่เสมอ หลังจากทำกิจกรรมเสร็จเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะค่อยๆส่งผลให้ลูกมีความรู้ตัว หรือสติ และมีระเบียบวินัยได้

เพิ่มเติมความเข้าใจ คำว่า “ให้อิสระ” จากภาพด้านซ้ายคือ การลงสี (Coloring) เป็นการลงสีในกรอบภาพต่างๆ ลักษณะนี้เด็กต้องใช้การควบคุมทั้งกล้ามเนื้อและจิตใจ จึงไม่แนะนำสำหรับเด็กเล็ก ภาพด้านขวาคือ การระบายสี (Painting) เป็นการระบายออกจากตัวเนื้อสี (Out of Color) ลักษณะนี้จะช่วยให้เด็กได้ลงมือทำอย่างไร้ขอบเขต และรู้สึกเป็นอิสระอย่างแท้จริงตามเจตจำนงค์ ( free will) และเหมาะสมกับศักยภาพของร่างกายที่กำลังเติบโตและพัฒนาผลงานขึ้นเป็นรูปทรงที่ชัดเจนขึ้นได้เรื่อยๆ

โรงเรียนสอนศิลปะ ในกรุงเทพ

สำหรับโรงเรียนสอนศิลปะที่จะแนะนำนั้น เป็นที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ไปเพิ่มเติมความรู้ก่อนที่จะมานำกระบวนการศิลปะกับลูกที่บ้าน เพราะจากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นค่ะว่า

ศิลปะที่เหมาะสมกับเด็กเล็กคือ ศิลปะที่ไม่เน้นชิ้นผลงาน และควรเป็นศิลปะที่ให้อิสระ

จึงเป็นเรื่องยากมากในเชิงการตลาด ที่โรงเรียนสอนศิลปะต่าง ๆ จะไม่มุ่งเน้นผลงานเพื่อดึงดูดใจแก่ผู้ปกครองท่านอื่นๆ สุดท้ายก็จะต้องพยายามสร้างชิ้นผลงานที่สวย ดึงดูดสายตา และชี้นำเด็กเล็กอยู่ดี ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรเรียนรู้วิธีนำกระบวนการศิลปะที่เหมาะสมให้กับลูกด้วยตัวเองค่ะ สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จาก คอร์สอบรมที่เปิดสอนศิลปะแนวมนุษยปรัชญา หรือแนววอลดอร์ฟ อาทิ

ครู Maya Moussa

เป็นนักศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา Anthroposophical Art Terapist ผู้มากประสบการณ์ชาวสวิสเซอร์แลนด์ สามารถติดตามคอร์สอบรมต่างๆได้จาก เพจทางเฟสบุ๊ค ชื่อ ศิลปะเพื่อการเติบโต

ครูมอส อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี

เป็นจิตรกร นักศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญา และเจ้าของสตูดิโอศิลปะด้านใน (7 Arts Inner Place) สามารถติดตามคอร์สอบรมต่างๆ ได้จาก เพจทางเฟสบุ๊คชื่อเดียวกับชื่อสตูดิโอ หรือ เพจ ศิลปะด้านใน

โรงเรียนแนววอลดอร์ฟใน กรุงเทพ

ศิลปะในลักษณะนี้จะเป็นกิจกรรมประจำสัปดาห์ในห้องเรียนของนักเรียนในโรงเรียนที่สอนแนววอลดอร์ฟ เช่น โรงเรียนไตรพัฒน์ โรงเรียนปัญโญทัย โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ เป็นต้น

ศิลปะที่เหมาะกับเด็กเล็ก อาทิ สีน้ำ การปั้นขี้ผึ้ง สีช็อค ดนตรีและการเคลื่อนไหว (Eurythmy)  สิ่งเหล่านี้นอกจากเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายที่เหมาะสมแล้ว ทางการแพทย์แนวมนุษยปรัญชายังเชื่อว่าสามารถทำงานกับจิตใจของเด็กเล็กและกระตุ้นผัสสะระดับการรับรู้ (Senses) ได้อย่างดีด้วยเช่นกันค่ะ

Cr. ศิลปะด้านใน


Mommy Gift

146,108 views

แม่น้องสปิน คุณแม่ฟูลไทม์ ที่เชื่อเรื่องการเลี้ยงลูกแบบธรรมชาติอย่างสมดุลทั้งภายใน-ภายนอก และเชื่อว่าลูกคือครู จึงทําให้สนใจความเป็นไปของผู้คน จิตวิทยาความสัมพันธ์ในครอบครัว และความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรม(ะ)ชาติ ชื่นชอบการทำอาหาร งาน Handmade อ่านหนังสือ ปลูกต้นไม้ Facebook : Gift Bfive IG : spin_ramil

Profile

Pickup posts

Related posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

Save