• HOME
 • BLOG
 • ไลฟ์สไตล์
 • ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร เสริมดวง 2565 และร้านอาหารแนะนำ

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร เสริมดวง 2565 และร้านอาหารแนะนำ

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร เสริมดวง 2565
ไลฟ์สไตล์

Last Updated on 2022 12 10

ความเชื่อและแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน นับตั้งแต่อดีตกาล ตราบกระทั่งปัจจุบัน โดยเฉพาะความเชื่อในเรื่องของการนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และการไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เพื่อเสริมสิริมงคล 12 ปีนักษัตร หรือผู้ที่เกิดในปีนักษัตรต่าง ๆ  ซึ่งไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้น ที่มีความศรัทธาในเรื่องนี้ แต่ยังมีชาวเมียนมา ไทยลานนา รวมถึงชาวจีนที่นับถือศาสนาพุทธอีกด้วย ที่ต่างก็เชื่อกันว่า การได้กราบนมัสการพระธาตุ หรือพระบรมสารีริกธาตุเปรียบเสมือนการได้นมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต นั่นเอง ซึ่งหลังจากที่ได้ไหว้สักการะพระธาตุกันเรียบร้อยแล้ว เรายังมีร้านอาหารใกล้เคียงที่อร่อยขึ้นชื่อมาฝากกันอีกด้วยค่ะ ไปติดตามกันเลย

สารบัญ

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร เสริมดวง 2565

พระธาตุประจำปีนักษัตรต่าง ๆ ทั้ง 12 ปี ที่คนไทยนิยมไปกราบนมัสการ ได้แก่

พระธาตุศรีจอมทอง – พระธาตุประจำปีนักษัตรชวด

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมดวง 2565_พระธาตุศรีจอมทอง

Cr.woodychannel.com

วัดพระบรมธาตุศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  พระธาตุศรีจอมทอง สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนา โดยองค์พระธาตุจะถูกประดิษฐานไว้ใน “กู่” ภายในวิหาร ซึ่งแตกต่างจากพระธาตุอื่นๆ ที่มักจะถูกฝังดินไว้ ตามคติความเชื่อของชาวล้านนา

บทสวดเพื่อบูชาพระธาตุศรีจอมทอง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี โลหะกูเฏ ปะติฏฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ
กิตติมันตัง มะโนหะลัง อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ
อังคะวะหะเย ปุเรระมะเน โกวิลา ลัคคะปัพพะเต สะหิเหมะคูหา คัพเภ ทักขิณะโมลี ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ

ร้านอาหารใกล้วัดพระบรมธาตุศรีจอมทอง

 • ป่าซางคอฟฟี่ : ห่างจากวัดพระธาตุศรีจอมทอง 30 กม. เปิดทุกวัน 08:00 – 18:00 น. โทร. 095-632-9624, 090-319-8340
 • Black Biscuit Coffee & Bar : ห่างจากวัดพระธาตุศรีจอมทอง 42 กม. เปิดทุกวัน 08:30 – 18:00 น. โทร. 061-269-9224
 • คนเมือง จอมทอง : ห่างจากวัดพระธาตุศรีจอมทอง 100 กม. เปิดทุกวัน 07:00 – 17:00 น. โทร. 081-885-8851
 • ปลาสาละวิน : ห่างจากวัดพระธาตุศรีจอมทอง 5 กม. เปิดทุกวัน 10:00 – 22:00 น. โทร. 081-530-1431, 090-567-4321

พระธาตุลำปางหลวง – พระธาตุประจำปีนักษัตรฉลู

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมดวง 2565_พระธาตุลำปางหลวง

Cr.ori2.go.th

ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง องค์พระธาตุมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนา

บทสวดเพื่อบูชาพระธาตุลำปางหลวง

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวา จีรัง ปะติฏฐา ลัมภะกัปปะปุเร เทเวนะ คุตตา อุตตะราภิธัยยา นะมามิ หันตัง วะระชินะธาตุง กุมาระ กัสสะปะ นะราตะธาตุโย เมฆิยะมะหาเถโร กะนะธาตุง ฐะเปติ มะหาฐาเน เจติยัง ปูชิตา นะระเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโย

ร้านอาหารใกล้วัดพระธาตุลำปางหลวง

 • ไส้อั่วเผาตัวหลวง ลำปาง : ห่างจากวัดพระธาตุลำปางหลวง 4 กม. เปิดทุกวัน 18:30 – 18:00 น. โทร. 093-164-4550, 088-251-4369
 • ลาบหลังวัง : ห่างจากวัดพระธาตุลำปางหลวง 2 กม. เปิดทุกวัน 10:00 – 22:00 น. โทร. 093-164-4550, 088-251-4369

พระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง – พระธาตุประจำปีนักษัตรขาล

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมดวง 2565_พระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง

Cr.prae.go.th

วัดพระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นับเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมานาน นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายและพระเกศาของพระพุทธเจ้าอีกด้วยค่ะ ผู้ที่มาเยือนส่วนใหญ่จะนิยมกราบไหว้หลวงพ่อทันใจ และหลวงพ่อช่อแฮ ด้วยคำบูชาดังนี้ค่ะ

บทสวดเพื่อบูชาพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
โกเสยยะ ธะชัคคะ ปัพพะเต สัตตะมะโนรัมเม พุทธะเกสาธาตุ ปะฏิฐิตา อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส

ร้านอาหารใกล้วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง

 • ครัวอำพัน : ห่างจากวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง 6 กม. เปิด จันทร์ – อังคาร 11:00 – 21:00 น. และ พฤหัสบดี – อาทิตย์ 11:00 – 21:00 น. โทร. 080-987-9391
 • แอดแพร่ : ห่างจากวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง 6 กม. เปิด จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 17:00 น. และ เสาร์, อาทิตย์ 09:00 – 17:30 น. โทร. 085-627-5335
 • คุณพบขนมเส้น : ห่างจากวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง 2 กม. จันทร์ – อังคาร 11:00 – 16:00 น. และ พฤหัสบดี – อาทิตย์ 11:00 – 16:00 น. โทร. 086-308-9289

พระธาตุแช่แห้ง – พระธาตุประจำปีนักษัตรเถาะ

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมดวง 2565_พระธาตุแช่แห้ง

Cr.nantourism.go.th

ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตื๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญมาก มีอายุมากว่า 600 ปีแล้ว ในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย ใครที่ได้มา

บทสวดเพื่อบูชาพระธาตุแช่แห้ง

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ยา ธาตุภูตา อะตุลา นันทะปุเร เทวานุภาเวนะ วะระธาตุเสฏฐัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ธาตุโย

ร้านอาหารใกล้วัดพระธาตุแช่แห้ง

 • มานานะ : ห่างจากวัดพระธาตุแช่แห้ง 400 เมตร เปิดทุกวัน 09:30 – 18:00 น. โทร. 0962582578
 • บ้านประกอบกิจ : ห่างจากวัดพระธาตุแช่แห้ง 200 เมตร โทร. 089-555-4422
 • น.น่าน คาเฟ่ : ห่างจากวัดพระธาตุแช่แห้ง 5 กม. เปิดทุกวัน 08:30 – 16:30 น. โทร. 081-950-4801
 • พระธาตุพระสิงห์ – พระธาตุประจำปีนักษัตรมะโรง

  ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมดวง 2565_พระธาตุพระสิงห์

  Cr. thaitourismthailand.com

  ตั้งอยู่วัดพระสิงห์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอิทธิพลจากศิลปะของพม่า ตั้งแต่สมัยพุกาม ส่วนใหญ่ผู้มาเยือนมักจะนิยมสักการะ “พระพุทธสิหิงค์” ซึ่งเป็นพระที่คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างช้านาน

  บทสวดเพื่อบูชาพระธาตุพระสิงห์

  นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
  นะมามิ พิมพาสุขนาทิปูชัง สุรูปธารัง ติวาภิรัมมัง ติโลกะเชฏะฐัง วะระกิตติมันตัง ภะสิหะคะสุขัง อะหัง วันทามิ ทุระโต

  ร้านอาหารใกล้วัดพระสิงห์

 • Fika Café : ห่างจากวัดพระสิงห์ 600 เมตร เปิดทุกวัน 10:00 – 18:00 น. โทร. 085-566-5491
 • ข้าวซอยเฒ่าแก่เอก วัดพระแก้ว เชียงราย : ห่างจากวัดพระสิงห์ 200 เมตร เปิดทุกวัน 09:00 – 15:00 น. โทร. 089-744-4143
 • ข้าวต้มจ่าฮี : ห่างจากวัดพระสิงห์ 400 เมตร เปิดทุกวัน 11:00 – 23:00 น. โทร. 053-740-024, 089-756-9300
 • พระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ – พระธาตุประจำปีนักษัตรมะเส็ง

  ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมดวง 2565_พระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์

  Cr. siamrath.co.th

  องค์พระธาตุจำลองตั้งอยู่ที่ วัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (องค์จริงตั้งอยู่ที่เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย)

  บทสวดเพื่อบูชาพระบรมธาตุเจดีย์มหาโพธิ์

  นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
  ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง อนิมัสสะกัง ตะติยัง จังกะมะเสฏฐัง จตุตกัง ระตะนะฆะรัง ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง ฉัฏฐังราชายะตะนัง สัตตะมัง มุจจะสิทัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

  ร้านอาหารใกล้วัดอนาลโยทิพยาราม

 • บ้านต้นเต๊า Coffee & Food : ห่างจากวัดอนาลโยทิพยาราม 6 กม. เปิดทุกวัน 10:00 – 18:00 น. โทร. 094-719-2653
 • ส้มตำครกหลวง ฟิชชิ่งปาร์ค : ห่างจากวัดอนาลโยทิพยาราม 4 กม. เปิดทุกวัน 10:00 – 21:00 น. โทร. 081-034-4095
 • พระธาตุชเวดากอง – พระธาตุประจำปีนักษัตรมะเมีย

  ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมดวง 2565_พระธาตุชเวดากอง

  Cr. travelmthai.com

  องค์จำลองตั้งอยู่ที่วัดพระบรมธาตุ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (องค์จริงตั้งอยู้ที่ประเทศเมียนมา)

  บทสวดเพื่อบูชาพระธาตุชเวดากอง

  นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
  ชัมพูทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเม สัตตะระตะนะ ปะฐะมัง กะกุสันธัง สุวัณณะทัณฑัง ธาตุโย ฐัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐัสสะติ ตะติยังปิ กัสสะปัง พุทธะจีระรัง ธาตุโย ฐัสสะติ จะตุตถัง โคตะมะ อัฏฐะเกสะ ธาตุโย ฐัสสะติ

  ร้านอาหารใกล้วัดพระบรมธาตุ

 • คลังเตามนุษย์หิน : ห่างจากวัดพระบรมธาตุ 500 เมตร เปิดจันทร์ – ศุกร์ 07:00 – 19:00 น. โทร. 087-147-4831
 • Wattana Hip (วัฒนา ฮิบ) : ห่างจากวัดพระบรมธาตุ 2 กม. เปิดทุกวัน 08:30 – 22:00 น. โทร. 064-165-1949
 • A Coffee : ห่างจากวัดพระบรมธาตุ 7 กม. เปิดจันทร์ – ศุกร์ 07:00 – 21:00 น. โทร. 091-840-6464
 • พระธาตุดอยสุเทพ – พระธาตุประจำปีนักษัตรมะแม

  ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมดวง 2565_พระธาตุดอยสุเทพ

  Cr. thailandtopvote.com

  ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ต. ดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เรียกได้ว่าถ้าใครขึ้นดอยสุเทพแล้วไม่แวะวัดนี้ ถือว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่เลยทีเดียว

  บทสวดเพื่อบูชาพระธาตุดอยสุเทพ

  นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

  • ทิศเหนือ

  ปัญญะวา อัสสะมิงเยวะ จันทิมา อิวะธาระยัง ปีฏะกัตตะเย สาสะนะนัีช ยานิเกติฯ

  • ทิศใต้

  ปะฐะมัง อุปัชฌัง คาหาเปตวา ปัตตะจีวะรัง ยัง ยัง ชาตัง สังฆะมัชเฌ ปุจฉา สุวาหะฯ

  • ทิศตะวันออก

  โมกขะปะฐะมะวะรัง อะปายะนิวาระณัง อะระหัง สัคคะโสปาณังฯ

  • ทิศตะวันตก

  สุวัณณะเจติยัง เกสาวะระมัตถุลุงคัง วะรัญญะธาตุง สุเทวะนามะกัง นะระเทเวหิ สัพพะปูชิตัง อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

  ร้านอาหารใกล้วัดพระธาตุดอยสุเทพ

  • Ging Grai – กิ่งไกร เชียงใหม่ : ห่างจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ 5 กม. เปิด อังคาร – อาทิตย์ 11:30 – 21:00 น. โทร. 052-010-414
  • ไส้อั่ว ป้าต้อยเชียงใหม่ : ห่างจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ 5 กม. เปิด จันทร์ – เสาร์ 05:00 – 17:00 และ อาทิตย์ 05:00 – 16:00 น. โทร. 087-990-2950
  • ข้าวซอยแม่ศรีดอยสุเทพ : ห่างจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ 200 เมตร เปิด ทุกวัน 07:30 – 22:00 น.

  พระธาตุพนม – พระธาตุประจำปีนักษัตรวอก

  ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมดวง 2565_พระธาตุพนม

  Cr. isan.tourismthailand.org

  ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่นี่มีบรรจุพระอุรังธาตุ (คือกระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ด้วย ศิลปะของวัดนี้จะออกแนวทวาราวดี นับว่าเป็นอีกหนึ่งพระบรมธาตุเจดีย์ที่เก่าแก่มาก ๆ อีกวัดหนึ่งของภาพอีสานเลยทีเดียว

  บทสวดเพื่อบูชาพระธาตุพนม

  นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
  ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฏฐิมายะ อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะคิริสะมิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิฯ
  เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทะอุรังคะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

  ร้านอาหารใกล้วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

  • พอใจ : ห่างจากวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 400 เมตร
  • แสงทองเฮอริเทจคาเฟ่ : ห่างจากวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 400 เมตร โทร. 081-578-960

  พระธาตุหริภุญชัย – พระธาตุประจำปีนักษัตรระกา

  ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมดวง 2565_พระธาตุหริภุญชัย

  Cr. lumphun.go.th

  ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ที่นี่มีพระเกศบรมธาตุบรรจุอยู่ในโกศทองคำประดิษฐานในพระเจดีย์ล้านนาสไตล์ไทยแท้ ๆ พระธาตุองค์นี้ได้รับการบูรณะเรื่อยมา โดยเฉพาะเจดีย์องค์ปัจจุบันที่บูรณะในสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งเมืองเชียงใหม่ ซึ่งผ่านมาแล้วกว่า 500 ปี

  บทสวดเพื่อบูชาพระธาตุหริภุญชัย

  นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
  สุวัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฏฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฏฐิเสฏฐังสะหะอังคุลิฏฐิง กัจจายะเนนา นิตะปัตตัปปะรัง สีเสนะ มัยหังปะระมามิ ธาตุง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

  ร้านอาหารใกล้วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

  • เฉาก๊วยมุกดา : ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 100 เมตร เปิด จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 16:00 และ เสาร์, อาทิตย์ 08:30 – 16:30 น. โทร. 082-923-9662
  • Temple House Lamphun : ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 97 เมตร เปิด จันทร์ 07:00 – 17:00 และ พุธ – อาทิตย์ 07:00 – 17:00 น. โทร. 065-056-9839

  พระธาตุจุฬามณี – พระธาตุประจำปีนักษัตรจอ

  ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมดวง 2565_พระธาตุจุฬามณี

  Cr. painaidii.com

  ตั้งอยู่ที่วัดเกตการาม ถนนเจริญราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  บทสวดเพื่อบูชาพระธาตุจุฬามณี

  นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
  ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬามะณี สะรีระปัพพะเต ปูชิตา สัพพะเทวานัง ตังสิระสา ธาตุอุตตะมัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

  ร้านอาหารใกล้วัดเกตการาม

  • ณัฐวัจน์ โฮม คาเฟ่ : โทร. 081-716-1608
  • Srinakornping : โทร. 090-973-4131

  พระธาตุดอยตุง – พระธาตุประจำปีนักษัตรกุน

  ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมดวง 2565_พระธาตุดอยตุง

  Cr. thai.tourismthailand.org

  ตั้งอยู่ที่ดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นที่เลื่องลือกันว่าที่นี่เป็นที่สถิตของเทพารักษ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย นอกจากนี้ยังเป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้าอีกด้วยค่ะ

  บทสวดเพื่อบูชาพระธาตุดอยตุง

  นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
  พิมพา ธะชัคคะ ปัพพะเต นะจุฬาธาตุ จิรงมะหาคะมานะ มามิหัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

  ร้านอาหารใกล้พระธาตุดอยตุง

  • ข้าวซอยป้านางคำ : ห่างจากวัดพระธาตุดอยตุง 3 กม. เปิด ทุกวัน 09:00 – 16:30 น. โทร. 053-667-296
  • จันกะผัก : ห่างจากวัดพระธาตุดอยตุง 8 กม. เปิด ทุกวัน 07:00 – 21:00 น. โทร. 052-029-955, 098-564-2425

  การไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตนเอง และครอบครัว เป็นสิ่งที่คนไทยหลายคนนิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน เนื่องจากเชื่อกันว่า หากผู้ใดได้กราบนมัสการองค์พระธาตุประจำปีเกิด อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต จะทำให้ประสบกับความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง ทั้งอาชีพการงาน และชีวิต นั่นเอง


  waayu

  313,675 views

  (นามปากกา : วายุ, วิสัชนา, อารีรัตน์) ชอบปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ และวาดรูป เคยเป็นครูอนุบาล ครูประถม ครูมัธยมต้น ครูสอนจินตคณิต(สมาร์ทเบรน) มีงานเขียนพ็อกเก็ตบุ๊ค และ E-book ที่ mebmarket.com Facebook

  Profile

  Pickup posts

  Related posts

  เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

  Privacy Preferences

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

  Allow All
  Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
   Always Active

   ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

   คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  Save