• HOME
 • BLOG
 • Simply Tips
 • 10 วัคซีนพื้นฐานที่ลูกน้อยควรได้รับ

10 วัคซีนพื้นฐานที่ลูกน้อยควรได้รับ

Simply Tips

คุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลายคนอาจจะกังวลใจว่าแรกคลอดลูกต้องรับวัคซีน แต่ก็ไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าวัคซีนอะไร แล้วมีวัคซีนอะไรที่จำเป็นสำหรับลูกบ้าง? อะไรฉีด? อะไรหยอด? ต้องไปกี่ขวบ? และที่สำคัญ ราคาเท่าไหร่? และอีกหลายคำถามในหัว บลา บลา บลา

มาคะ วันนี้ผู้เขียนมีข้อมูลให้คุณพ่อคุณแม่ได้คลายความกังวลใจ ไปเริ่มกับวัคซีนแรกกันเลยค่ะ

 1. Index

  วัคซีนบีซีจี

เป็นวัคซีนป้องกันวัณโรค และเป็นวัคซีนพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรได้รับ โดยฉีดที่ ต้นแขน, ไหล่ด้านซ้าย, ไหล่ด้านขวา หรือที่สะโพก แต่ไม่แนะนำที่ต้นขา เพราะอาจเกิดการเสียดสีเวลาใส่เสื้อผ้าหรือผ้าอ้อมได้

ได้รับเมื่ออายุ : แรกเกิด

จำนวน : 1 ครั้ง

ราคาโดยประมาณ :

 • โรงพยาบาลรัฐ – ฟรี
 • โรงพยาบาลเอกชน – เข็มละ 324 บาท
 • วัคซีนตับอักเสบบี

เป็นวัคซีนพื้นฐานที่ป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ลูกน้อยควรได้รับวัคซีนนี้เข็มแรกภายใน 24 ชม. หลังคลอด เพื่อลดการเสี่ยงการได้รับเชื้อค่ะ

ได้รับเมื่ออายุ : แรกเกิด / 1 เดือน

จำนวน : 2 ครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีวัคซีนที่ลูกควรได้รับพร้อมกับวัคซีนตับอักเสบบี คือ วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน หลังจากได้รับวัคซีนตับอักเสบบีอย่างเดียว

ได้รับเมื่ออายุ : 2 เดือน / 4 เดือน / 6 เดือน

จำนวน : 3 ครั้ง

ราคาโดยประมาณ :

 • โรงพยาบาลรัฐ – เข็มละ 300-500 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน – เข็มละ 600-1,200 บาท

**สรุปคือลูกน้อยต้องได้รับวัคซีนตับอักเสบบี 5 ครั้ง

 • วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน

วัคซีนนี้มี 2 ชนิด คือ ชนิดทั้งเซลล์ (DTwP) และชนิดไร้เซลล์ (DTaP) ซึ่งชนิดทั้งเซลล์ เด็กทุกคนควรได้รับ ส่วนชนิดไร้เซลล์จะใช้เป็นตัวเลือกที่สามารถทดแทนกันได้ค่ะ

ได้รับเมื่ออายุ : 2 เดือน / 4 เดือน / 6 เดือน (คือที่รับพร้อมวัคซีนตับอักเสบบี) และฉีดกระตุ้นด้วย DTwP  เมื่ออายุ 18 เดือน / 4 ปี-6 ปี และฉีดกระตุ้นด้วย Td หรือ Tdap ทุกๆ 10 ปี

จำนวน : 5 ครั้ง

ราคาโดยประมาณ :

ชนิดทั้งเซลล์

 • โรงพยาบาลรัฐ – เข็มละ 495 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน – เข็มละ 2,200 บาท

ชนิดไร้เซลล์

 • โรงพยาบาลรัฐ – เข็มละ 988 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน – เข็มละ 900 บาท ขึ้นไป
 • วัคซีนโปลิโอ

การติดต่อจะเป็นจากคนสู่คน ผ่านทางอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสโปลิโอ โดยส่วนใหญ่จะมีอาการเหมือนไม่สบายทั่วไป เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดคอ คลื่นไส้ อาเจียน แต่หากมีอาการรุนแรง คือ คอแข็งจากภาวะเยื้อหุ้มสมองอักเสบ หรืออาจมีอาการอัมพาตเฉียบพลันได้

วัคซีนโปลิโอมี 2 แบบ แบบฉีด และแบบหยอด

แบบหยอด

ได้รับเมื่ออายุ : 2 เดือน / 4 เดือน (ให้คู่กับแบบฉีด) / 6 เดือน / 18 เดือน / 4-6 ปี

จำนวน : 5 ครั้ง (+แบบฉีด 1 ครั้ง)

ราคาโดยประมาณ :

 • โรงพยาบาลรัฐ – เข็มละ 30 บาท

แบบฉีด

ได้รับเมื่ออายุ : 2 เดือน / 4 เดือน / 6 เดือน / 18 เดือน / 4-6 ปี

จำนวน : 4-5 ครั้ง

ราคาโดยประมาณ :

 • โรงพยาบาลรัฐ – เข็มละ 300-500 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน – เข็มละ 400-700 บาท
 • วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม

ได้รับเมื่ออายุ : 9-12 เดือน / 12-18 เดือน

จำนวน : 2 ครั้ง

ราคาโดยประมาณ :

 • โรงพยาบาลรัฐ – เข็มละ 300-700 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน – เข็มละ 500-1,200 บาท
 • วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี

โรคนี้มียุงเป็นพาหะ วัคซีนสำหรับโรคนี้มีอยู่ 2 ชนิด คือ วัคซีนชนิดเชื้อเป็น (Live Vaccine) และวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated Vaccine)

วัคซีนชนิดเชื้อเป็น

ได้รับเมื่ออายุ : 9-15 เดือน / 2.5 ปี

จำนวน : 2 ครั้ง

ราคาโดยประมาณ :

 • โรงพยาบาลรัฐ – เข็มละ 100-300 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน – เข็มละ 400-600 บาท

วัคซีนชนิดเชื้อตาย

ได้รับเมื่ออายุ : 6 เดือนเดือนขึ้นไป / อีก 4 สัปดาห์ฉีดเข็มที่ 2 และสุดท้ายเมื่อผ่านไป 1 ปี ค่อยฉีดเข็มที่ 3

จำนวน : 3 ครั้ง

 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่

เป็นวัคซีนจำเป็นที่เด็กควรได้รับ หรือแม้แต่ในผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุก็ควรได้รับวัคซีนนี้เช่นกัน

ได้รับเมื่ออายุ : 6 เดือน – 2 ปี ให้ปีละ 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน หลังจากนั้นปีละ 1 ครั้ง

จำนวน : 2 ครั้งในช่วงแรก หลังจากนั้นปีละ 1 เข็ม

ราคาโดยประมาณ :

 • โรงพยาบาลรัฐ – เข็มละ 300-600 บาท ยกเว้นกลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดฟรี
 • โรงพยาบาลเอกชน – เข็มละ 400-1,500 บาท
 • วัคซีนตับอักเสบเอ

โรคนี้ติดต่อผ่านทางอาหารและน้ำดื่มที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน วัคซีนนี้มีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ เชื้อไม่มีชีวิตและเชื้อมีชีวิต

ชนิดเชื้อไม่มีชีวิต

ได้รับเมื่ออายุ : 1 ปี ขึ้นไป

จำนวน : 2 ครั้ง โดยห่างกัน 6-12 เดือน

ชนิดเชื้อมีชีวิต

ได้รับเมื่ออายุ : 18 เดือน ขึ้นไป

จำนวน : 1 ครั้ง

ราคาโดยประมาณ :

 • โรงพยาบาลรัฐ – เข็มละ 1,800 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน – เข็มละ 2,000 บาท
 • วัคซีนอีสุกอีใส (VZV)

ติดต่อผ่านได้ทางไอ จาม หรือการสัมผัสกับผู้ที่เป็นโรคนี้

ได้รับเมื่ออายุ : 12-18 เดือน / 2.5-4 ปี

จำนวน : 1 ครั้ง

ราคาโดยประมาณ :

 • โรงพยาบาลรัฐ – เข็มละ 800-1,000 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน – เข็มละ 1,300-2,000 บาท
 1. วัคซีนโรต้า

ไวรัสโรต้ามักเป็นกันบ่อยในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี วัคซีนนี้จะเป็นวัคซีนชนิดหยอด มี 2 ชนิด คือ Live attenuated human และ Bovine-human reassortant

ชนิด

Live attenuated human

ได้รับเมื่ออายุ : 2 เดือน / 4 เดือน

จำนวน : 2 ครั้ง

ชนิด

Bovine-human reassortant

ได้รับเมื่ออายุ : 2 เดือน / 4 เดือน / 6 เดือน

จำนวน : 3 ครั้ง

ราคาโดยประมาณ :

 • โรงพยาบาลรัฐ – เข็มละ 800-1,000 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน – เข็มละ 800-1,000 บาท

*** ราคาของแต่ละวัคซีนนั้นเป็นราคาโดยประมาณนะคะ

อ้างอิง mamaexpert, สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2561


Related posts