วิธีคำนวณอายุครรภ์ รู้วันคลอดด้วยตัวเองเบื้องต้น

วิธีคำนวณอายุครรภ์ รู้วันคลอดด้วยตัวเองเบื้องต้น
การคลอดและหลังคลอด

สำหรับคุณแม่ที่เพิ่งเริ่มตั้งครรภ์ การคำนวณอายุครรภ์เป็นเรื่องที่มีประโยชน์และสำคัญมากโดยเฉพาะทั้งกับคุณแม่เองและทั้งในทางการแพทย์ด้วย โดยจะทำให้สามารถติดตามพัฒนาการในแต่ละช่วงได้อย่างแม่นยำเป็นไปตามเกณฑ์ด้วยหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้คุณแม่สามารถจะสังเกตอาการต่าง ๆ ได้หากเกิดครรภ์มีความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนที่จะส่งผลต่อทารกในครรภ์รวมทั้งกำหนดการคลอดที่คุณแม่จะต้องนับวันรออย่างแน่นอน

การรู้อายุครรภ์ มีความสำคัญอย่างไร

อายุครรภ์ มีความสำคัญอย่างมากทั้งคุณแม่เอง และสูตินรีแพทย์นับตั้งแต่การตั้งครรภ์จนถึงวันคลอดซึ่งจะทำให้สามารถติดตามการเจริญเติบโตเป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งโดยทั่วไปอายุครรภ์จะอยู่ที่ประมาณ 38-42 สัปดาห์ หรือ 280 วัน โดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย และจะทำให้รู้ว่าหากทารกคลอดก่อนครบ 37 สัปดาห์จะเป็นการคลอดก่อนกำหนด แต่หากทารกคลอดหลัง 42 สัปดาห์ไปแล้ว จะเป็นการตั้งครรภ์เกินกำหนด โดยคุณแม่ควรจะรู้ว่าอายุครรภ์แบ่งออกได้เป็น 3 ไตรมาสซึ่งจะทำให้ติดตามพัฒนาการต่าง ๆ ของทารกในครรภ์ได้ดังนี้

 • ไตรมาสแรก หรือไตรมาสที่ 1 เป็นช่วงอายุครรภ์ 1-3 เดือน หรือสัปดาห์ที่ 1-14
 • ไตรมาสที่ 2 เป็นช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือน หรือสัปดาห์ที่ 15-27
 • ไตรมาสที่ 3 หรือไตรมาสสุดท้าย เป็นช่วงอายุครรภ์ 7-9 เดือน หรือสัปดาห์ที่ 28-40

ข้อดี ของการคำนวณอายุครรภ์สำหรับคุณแม่

 • ในเรื่องของการวางแผนการคลอด กำหนดคลอด และเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับลูกได้
 • การดูแลทารกในครรภ์ติดตามพัฒนาการและสังเกตความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้
 • การดูแลสุขภาพคุณแม่และทารกในครรภ์ตามช่วงอายุในแต่ละไตรมาสได้
 • สามารถจะป้องกันความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้ตามช่วงอายุต่าง ๆ
 • ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด หรือเช็กภาวะลูกไม่ยอมกลับหัวได้หากถึงระยะใกล้คลอด

การคำนวณอายุครรภ์ด้วยตัวเอง

สำหรับการคำนวณอายุครรภ์จริง ๆ แล้วมีหลายวิธีแต่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทำการตรวจวัดหรือคาดคะเนให้ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ แต่หากเป็นการหาอายุครรภ์ด้วยตัวคุณแม่เองจะใช้วิธีคาดคะเนวันคลอดจาก Naegele’s rule หรือเป็นการคำนวณจากการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายและการใช้แอพคำนวณอายุครรภ์เพื่อเพิ่มความสะดวกและใช้งานง่าย

การคำนวณอายุครรภ์ วิธีที่ 1

 • ให้ใช้วันที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย แล้วนับถอยหลังไป 90 วัน
 • เมื่อได้ตัวเลขมาแล้วให้บวกเพิ่มไป 7 วัน จะได้วันครบกำหนดคลอด
 • หากต้องการรู้อายุครรภ์ให้นับย้อนหลังไปจนถึงปัจจุบันจะได้อายุครรภ์

การคำนวณอายุครรภ์ วิธีที่ 2

 • ให้ใช้วันที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย แล้วนับไปข้างหน้า 9 เดือน
 • และเมื่อได้ตัวเลขมาแล้วให้บวกเพิ่มไป 7 วัน ก็จะได้วันครบกำหนดคลอด
 • ถ้าหากต้องการรู้อายุครรภ์ให้นับย้อนหลังกลับมาจนถึงปัจจุบันก็จะได้อายุครรภ์

การใช้แอพคำนวณอายุครรภ์สำหรับคุณแม่

 • ตัวช่วยในการคำนวณอายุครรภ์ ด้วยโปรแกรมที่มีในแอปพลิเคชัน
 • มีขั้นตอนและวิธีการใช้งานอย่างง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
 • ความแม่ยำขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณแม่กรอกไว้ในแอปพลิเคชัน
 • ติดตามพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ได้ในแต่ละช่วงอายุ พร้อมคำแนะนำ
 • มีบทความที่จะให้ความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
 • เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งใน Andriod และ iOS

ปัจจัยที่จะทำให้การวิธีการคำนวณอายุครรภ์ด้วยตัวเองคลาดเคลื่อนได้

 • คุณแม่จำวันแรกที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายไม่แม่นยำ
 • มีประวัติการมีประจำเดือนที่ผ่านมาไม่สม่ำเสมอ
 • หลังการคลอดจากครรภ์แรกยังไม่มีประจำเดือนจนกระทั่งตั้งครรภ์ใหม่
 • ประจำเดือนไม่มาเลยหลังจากรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด หรือฉีดยาคุมกำเนิดอยู่
 • หลังจากหยุดยาเม็ดคุมกำเนิดแล้วประจำเดือนขาดหายไป
 • ตั้งครรภ์แล้วมีเลือดออกผิดปกติหรือเลือดออกจากการฝังตัว มีภาวะแท้งคุกคาม

จากกรณีข้างต้นการคำนวณอายุครรภ์ด้วยเอง จะทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งการรู้อายุครรภ์ที่แท้จริงจะมีประโยชน์หลาย ๆ ด้านจึงจำเป็นจะต้องใช้วิธีอื่นโดยจะต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นการนับวัดระดับยอดมดลูก หรือการอัลตราซาวน์ถือว่าเป็นวิธีที่แม่นยำที่สุด

การคำนวณอายุครรภ์ด้วยวิธีอัลตราซาวน์

จากกรณีที่การคำนวณอายุครรภ์ด้วยตัวเองไม่ได้ คุณแม่สามารถจะใช้วิธีอัลตราซาวน์โดยแพทย์เฉพาะทางหรือเรียกว่าสูตินรีแพทย์ ที่คุณแม่ฝากครรภ์ก็จะได้อายุครรภ์ที่แม่นยำมาก โดยจะได้กำหนดวันคลอดและยังได้การคำแนะนำในการดูแลลูกในครรภ์ ทั้งการประเมินพัฒนาการของทารกว่าสัมพันธ์กับอายุครรภ์หรือไม่กับขนาดของตัวทารก

สำหรับการตั้งครรภ์สิ่งแรกที่คุณแม่ตั้งตารอก็คงจะเป็นวันที่จะได้เจอหน้าลูกเมื่อครบกำหนดคลอด และมีร่างกายที่แข็งแรง การคำนวณอายุครรภ์ที่แม่นยำจึงนับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งหากคุณแม่จำวันแรกของประจำเดือนที่มาครั้งสุดท้ายได้ก็จะเป็นการช่วยให้สามารถคำนวณอายุครรภ์ได้เป็นการช่วยให้แพทย์ที่รับฝากครรภ์ได้ตรวจเช็กอายุครรภ์ พัฒนาการต่าง ๆ ความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ และช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการตรวจครรภ์ในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์ได้ง่ายขึ้น


Admin Simply Mommy Note

127,102 views

ทีมงานแอดมินเพจคุณแม่บ้านบ้าน (Simply Mommy Note) ได้จัดทำเพจนี้ขึ้นมา เพื่อการแบ่งปันข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก การตั้งครรภ์ การคลอด การดูแลสุขภาพ พัฒนาการของเด็ก และรีวิวต่าง ๆ // ติดต่อ : simplymommynote@gmail.com // ติดตามเพิ่มเติมได้ใน Facebook คุณแม่บ้านบ้าน

Profile

Pickup posts

Related posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

Save