• HOME
  • BLOG
  • การนับถือตัวเอง

การนับถือตัวเองยาเสพติดในวัยรุ่น จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกติดยา
การเลี้ยงลูก

ยาเสพติดในวัยรุ่น จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกติดยา

วัยรุ่นกับยาเสพติด นับเป็นเรื่องใกล้ชิดกันจนถึงขั้นเรียกได้ว่าอยู่ในภาวะ “เสี่ยง” ติดสารเสพติดได้มากกว่าช่วงวัยอื่น เพราะนอกจากปัญหายาเสพติดจะนำไปส...

ทำไมลูกชอบกัดเล็บ พร้อมวิธีแก้ไขอย่าละมุนละม่อม
การเลี้ยงลูก

ทำไมลูกชอบกัดเล็บ พร้อมวิธีแก้ไขอย่างละมุนละม่อม

อีกหนึ่งปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาคลาสสิกของคุณพ่อคุณแม่นั่นก็คือ “ทำไมลูกชอบกัดเล็บ?” และ “จะแก้ไขหรือจะปรับพฤติกรรมอย่างไรดี?” ปัญหานี้โน้ตก็เคยเจอค่ะ...

ทำอย่างไรให้ลูกมี Self-esteem
Clip

ทำอย่างไรให้ลูกมี Self-esteem (การเห็นคุณค่าในตัวเอง)

Self Esteem หรือ การเห็นคุณค่าในตัวเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง คืออะไร? การเห็นคุณค่าในตนเอง หรือ Self Esteem ก็คือ ความรู้สึก ความคิดที่มีต่อตัวเอง ซ...