• HOME
  • BLOG
  • สบู่เหลวล้างมือ

สบู่เหลวล้างมือชุดตรวจ ATK
ผลิตภัณฑ์

9 ATK ชุดตรวจโควิด-19 ยี่ห้อไหนดี 2022 ที่ได้รับมาตรฐาน อย.

เพราะโควิด-19 จะเป็นโรคอุบัติใหม่ที่อยู่กับเราไปอีกนานแสนนานหรืออาจจะตลอดไป เราจึงมีหน้าที่ปรับตัวอยู่กับมันให้ได้ เพียงแต่การ์ดเราก็ต้องไม่ตกด้วยเ...

best-hand-wash
ผลิตภัณฑ์

10 อันดับ สบู่เหลวล้างมือ ยี่ห้อไหนดี 2022

ในแต่ละนาที แต่ละชั่วโมง มือของเราต้องสัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ มากมายทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ผนวกกับในช่วงปี 2019 ที่ผ่านมา มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโ...