• HOME
  • BLOG
  • น้ำคาวปลากี่วันหมด

น้ำคาวปลากี่วันหมดมดลูกเข้าอู่กี่วัน อาการผิดปกติของมดลูกเป็นอย่างไร
การคลอดและหลังคลอด

มดลูกเข้าอู่กี่วัน อาการผิดปกติของมดลูกเป็นอย่างไร?

“มดลูกเข้าอู่คืออะไร? มดลูกเข้าอู่กี่วัน? อาการผิดปกติของมดลูกเป็นอย่างไร?” หลากหลายคำถามที่ถาโถมเข้าใส่คุณแม่หลังคลอด จนบางครั้งพาให้เครียด และวิต...

น้ำคาวปลากี่วันหมด แบบไหนถึงเรียกว่าผิดปกติ
การคลอดและหลังคลอด

น้ำคาวปลากี่วันหมด แบบไหนถึงเรียกว่าผิดปกติ ต้องพบแพทย์

หลังคลอดสิ่งหนึ่งที่คุณแม่ต้องเจอ และต้องหมั่นสังเกตตัวเองเป็นประจำทุกวันนั่นก็คือ ลักษณะของ “น้ำคาวปลา” ค่ะ แล้วน้ำคาวปลากี่วันถึงจะหมด ต้องดูแลตั...