กัญชากับการตั้งครรภ์ ผลกระทบด้านลบที่ควรรู้

กัญชากับการตั้งครรภ์ ผลกระทบด้านลบที่ควรรู้
ไลฟ์สไตล์

เนื่องจากมีการปลดล็อกกัญชาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วภายในประเทศไทย ทำให้มีผู้คนจำนวนมากที่ให้ความสนใจ และออกมาแชร์รูปภาพของต้นกัญชาอย่างคึกคักโซเชียล แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีกฎหมายที่ระบุถึงข้อห้ามในการจำหน่ายกัญชาให้แก่เด็กและคุณแม่ตั้งครรภ์ เนื่องจากยังกังวลถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณแม่ทั้งหลาย เราจึงได้รวบรวมข้อมูลของผลเสียที่อาจเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ และเพื่ออธิบายว่าทำไมจึงไม่ควรใช้กัญชาในขณะตั้งครรภ์

กัญชามีสารอะไร ทำไมจึงห้ามสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

Tetrahydrocannabinol (THC)

กัญชามีความเข้มข้นของสาร THC ที่มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการมึนเมา เคลิบเคลิ้ม ใจสั่น หน้ามืด รวมถึงสามารถทำให้ผู้ใช้เกิดอาการเห็นภาพหลอนที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการรับรู้ การตัดสินใจ และความจำภายในสมองได้ หากมีการใช้สาร THC ในจำนวนที่เกินขนาด อาจส่งผลทำให้เกิดอาการดื้อยาและเสพติดสาร THC ในที่สุด

Cannabidiol (CBD)

สารชนิดที่ 2 ที่มีอยู่ในกัญชา สารชนิดนี้ไม่มีการทำให้ผู้ใช้มีอาการมึนเมา หรือมีอาการเสพติดได้ อย่างไรก็ตาม มันกลับส่งผลที่ดีต่อผู้ใช้ โดยการต่อต้านฤทธิ์อาการมึนเมาจากการใช้สาร THC ได้รวมถึงยังสามารถใช้สาร CBD ทางการแพทย์เพื่อรักษาและควบคุมอาการชัก อาการปวดของผู้ป่วยได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับสาร THC หากมีการใช้ในขนาดที่เหมาะสม จะช่วยส่งผลดีในการรักษาอาการปวด ลดอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อ รวมถึงสามารถลาดอาการคลื่นไส้ได้อีกด้วย ซึ่งดูเหมือนว่าสารทั้ง 2 ที่มีอยู่ในกัญชา จะมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างย้อนแย้งกัน แต่ความเข้มข้นของแต่ละสารในแต่ละสวนของกัญชายังต่างกันอีกด้วย โดยสาร CBD จะพบได้เฉพาะส่วนของลำต้น ใบ กิ่งก้าน ในขณะที่สาร THC จะพบได้ในส่วนช่อดอกของกัญชา

ผลกระทบจากกัญชาที่เกิดกับแม่ตั้งครรภ์

แม้ว่าจะมีผลรายงานถึงการใช้กัญชาเพื่อลดอาการแพ้ท้อง โรคเครียด และ โรควิตกกังวลภายในกลุ่มของบุคคลตั้งครรภ์ก็ตาม นั่นเป็นเพราะบางคนยังมีความรู้เกี่ยวกับสารกัญชาไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม การใช้กัญชาภายในกลุ่มคนตั้งครรภ์ ยังถือว่าอันตรายอย่างมาก โดยเฉพาะสาร THC ที่อาจเกิดการส่งผ่านจากแม่สู่ลูกภายในครรภ์จนเกิดอันตรายได้

การผลการศึกษาและวิจัยของกัญชา พบว่าสามารถทำให้เกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้ เนื่องจากการได้รับสารกัญชาในปริมาณมาก อาจทำให้ระดับฮอร์โมนภายในต่อมใต้สมองลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุของการทำให้ไม่เกิดการตกไข่ และทำให้เกิดการฝังตัวอ่อนล้มเหลวได้ นอกจากนี้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคุณแม่โดยตรงได้ จะมีดังต่อไปนี้

 • 1.เกิดภาวะความดันโลหิตสูงขึ้นกับคุณแม่ในขณะที่ตั้งครรภ์
 • 2.เกิดปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ เนื่องจากระดับออกซิเจนในร่างกายลดลง
 • 3.เกิดอาการมึนเมา เวียนหัวจากสาร จนอาจทำให้เกิดอันตรายต่อตัวคุณแม่ได้
 • 4.เกิดการคลอดก่อนกำหนด ที่อาจเกิดอันตรายต่อคุณแม่ได้

ผลกระทบจากกัญชาที่เกิดกับทารกในครรภ์

นอกจากจะมีผลกระทบต่อคุณแม่ตั้งครรภ์แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อครรภ์ และ ต่อเด็กในครรภ์อีกด้วย ซึ่งอาจส่งผลในระยะยาวต่อร่างกายของเด็กเมื่อโตขึ้น โดยผลกระทบที่ส่งผลต่อเด็กโดยตรง จะมีดังต่อไปนี้

 • 1.มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัตราการตายปริกำเนิด (เด็กตายในครรภ์)
 • 2.เด็กมีน้ำหนักแรกเกิดน้อย
 • 3.การตายคลอด (กรณีที่คลอดออกมาแล้ว เด็กไม่มีสัญญาณชีวิต)
 • 4.การพัฒนาสมองของเด็กไม่สมบูรณ์
 • 5.ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของเด็กในอนาคต

ผลกระทบจากกัญชาต่อพัฒนาการลูก

หากคุณแม่มีการใช้สารกัญชาที่ส่งผลกระทบเด็กในครรภ์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภูมิคุ้มกันและการพัฒนาการทางสมอง จนอาจทำให้เด็กมีความเสี่ยงต่อโรคภัย ดังต่อไปนี้

 • 1.เกิดความผิดปกติกับระบบทางเดินหายใจ
 • 2.เกิดความผิดปกติกับระบบประสาท
 • 3.เกิดความผิดปกติกับระบบต่อมไร้ท่อ
 • 4.เกิดความผิดปกติกับระบบทางเดินอาหาร
 • 5.เกิดความผิดปกติกับระบบหัวใจและหลอดเลือก

เนื่องจากการอ้างอิงจากผลการวิจัยและศึกษาของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พบว่า หากคุณแม่มีการใช้พืชกัญชาในขณะที่กำลังตั้งครรภ์ ทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองของเด็กในครรภ์ถูกขัดขวาง จนทำให้เกิดการบกพร่องทางด้านการเรียนรู้

ข้อแนะนำคุณแม่ตั้งครรภ์เกี่ยวกับกัญชา

เนื่องจากการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ยังคงไม่มีความแน่ชัด เกี่ยวกับการใช้กัญชาในกลุ่มคนที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ก็ได้มีคำแนะนำเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการใช้พืชกัญชาในกลุ่มบุคคลที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ ดังต่อไปนี้

คัดกรองข้อมูล

คัดกรองข้อมูลของคุณแม่ตั้งครรภ์ เกี่ยวกับการใช้พืชกัญชา บุหรี่ สุรา หรือ ยาชนิดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา

ชี้แจงผลเสียการใช้ขณะตั้งครรภ์

เมื่อพบว่าคุณแม่มีการใช้พืชกัญชาในระหว่างตั้งครรภ์ ควรให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลเสียที่ส่งผลกระทบต่อคุณแม่และเด็กในครรภ์ให้ได้ทราบ

แนะนำให้งด หากพบว่าใช้อยู่

หากเป็นผู้ที่มีการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ หรือ กำลังอยู่ในช่วงพยายามตั้งครรภ์ ควรให้คำแนะนำเกี่ยวกับการหยุดใช้พืชกัญชา ในกรณีที่พบว่าผู้นั้น มีการใช้กัญชาอยู่ในขณะนั้น

เคยใช้กัญชาเพื่อการรักษามาก่อน

เคยเป็นผู้ที่ใช้พืชกัญชาในการรักษาโรคต่าง ๆ ตามความเข้าใจแบบเดิม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการงดใช้กัญชา และ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาตัวอื่นทดแทน

อย่างไรก็ตาม การวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับพืชกัญชาที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณแม่ตั้งครรภ์ ยังคงมีข้อมูลที่ค่อนข้างน้อยอยู่มาก ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อทั้งตัวคุณแม่และเด็กในครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้กัญชาในขณะตั้งครรภ์ รวมถึงหลีกเลี่ยงควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของพืชกัญชาด้วยเช่นเดียวกัน

อ้างอิง : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย, กระทรวงสาธารณสุข, ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย


Mommy Pueng

17,639 views

อดีตพนักงานประจำ คุณแม่ลูก 4 ที่ผันตัวมาเป็นนักเขียน หลงใหลการดื่มกาแฟ ใส่ใจเรื่องสุขภาพ ชอบเรื่องตลก เล่นเกมกับลูกบางเวลา ชอบดูซีรีส์ ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

Profile

Pickup posts

Related posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

Save