• HOME
  • BLOG
  • ปลูกฝังทางความคิด

ปลูกฝังทางความคิด



8 เทคนิคการฝึกสมองส่วนหน้า ปูพื้นฐานสู่ EF
การเลี้ยงลูก

8 เทคนิคการฝึกสมองส่วนหน้า ปูพื้นฐานสู่ EF

ถ้าเป็นเมื่อก่อน เราจะคุ้นเคยกับการพัฒนาลูกให้มี IQ และ EQ แต่ในปัจจุบันพ่อแม่ส่วนใหญ่จะได้ยินการพูดถึง EF หรือการพัฒนาสมองของลูกให้มี Executive Fu...

เทคนิคสอนลูกให้คิดเป็น คิดบวก พ่อแม่ควรรู้
การเลี้ยงลูก

เทคนิคสอนลูกให้คิดเป็น คิดบวก พ่อแม่ควรรู้

การที่จะ “สอนลูกให้คิดเป็น” ได้นั้น ก่อนอื่นพ่อแม่ก็ควรที่จะเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกได้ด้วยเช่นกัน…แล้วการคิดเป็นนี่มันคืออะไรกันล่ะ? ความเก่ง กล้า สา...

การเลี้ยงลูก

5 วิธีสอนลูกให้คิดบวก

           “เด็กก็คือเด็ก” ใช่เลยค่ะ แต่การตีความของโน้ตจากประโยคนี้จะเป็นไปใสทิศทางที่ว่า “เด็กนั้นฝึกง่าย ปลูกฝังง่าย” ตอนนี้น้องมินอายุ 4 ขวบกว่...