ของเล่นของเล่น มีอิทธิพลต่อการเติบโตของลูกอย่างไร
การเลี้ยงลูก

ของเล่น มีอิทธิพลต่อการเติบโตของลูกอย่างไร

การเล่นเป็นทักษะที่ติดตัวของเด็กมาโดยธรรมชาติ เด็กทุกคนต้องการเล่น การเล่นของลูกเชื่อมโยงกับการลอกเลียนแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเลียนแบบตัวละครในนิทาน เล...

ของเล่น ที่เป็นอันตรายต่อเด็กวัยอนุบาล
การเลี้ยงลูก

ของเล่น ที่เป็นอันตรายต่อเด็กวัยอนุบาล

“ของเล่น” กับเด็ก คือ ของคู่กัน ของเล่นมีส่วนเสริมพัฒนาการได้ดีไม่ว่าจะเป็นด้านการมองเห็น ฝึกการทำงานของสายตาให้สัมพันธ์กับมือ (พัฒนาการกล้ามเนื้อม...