ของเล่นเสริมพัฒนาการลูกน้อยวัย 3 ขวบ มีอะไรบ้าง?

ของเล่นเสริมพัฒนาการลูกน้อยวัย 3 ขวบ มีอะไรบ้าง
การเลี้ยงลูก

Last Updated on 2021 09 09

การเล่น ถือเป็นงานแรกในชีวิตที่เด็ก ๆ จะต้องเรียนรู้ ดังนั้นของเล่นสำหรับเด็กถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการเสริมพัฒนาการ และเพิ่มทักษะทั้งสี่ด้านให้กับลูกน้อย โดยเฉพาะของเล่นเสริมพัฒนาการลูกน้อยวัย 3 ขวบ ซึ่งเป็นวัยตั้งคำถาม เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น และเริ่มที่จะเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด ดังนั้นจึงมีสิ่งต่างๆ มากมายที่เด็กๆ ในช่วงวัยนี้ต้องการจะเรียนรู้ และของเล่นเสริมพัฒนาการ ก็คือส่วนสำคัญที่จะพัฒนาลูกน้อย ให้ก้าวไปสู่ช่วงวัยที่เติบโต แข็งแรง และเตรียมพร้อมสู่โลกกว้างในอนาคตต่อไป

พัฒนาการทั้ง 4 ด้านของลูกน้อยวัย 3 ขวบ

พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของลูกน้อยวัย 3 ขวบ ได้แก่

พัฒนาการด้านร่างกาย

คือทักษะในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ทักษะในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่

เช่น การขยับแขน ขา การเดิน วิ่ง กระโดด และการปีนป่าย เป็นต้น

ทักษะในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

เช่น การขยับนิ้วมือ การใช้มือหยิบจับสิ่งต่างๆ การทำงานที่ประสานกันระหว่างสายตากับมือ ในการหยิบสิ่งของต่างๆ เป็นต้น

พัฒนาการด้านสติปัญญา

คือทักษะในการคิด วิเคราะห์ เช่น การทำงานของสมอง ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการแสดงออก การใช้ภาษาพูด การจดจำ การเลียนแบบ การเล่นหรือแสดงบทบาทสมมุติ เป็นต้น

ด้านอารมณ์

คือทักษะในการแสดงออกทางความรู้สึก การควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรม เช่น ความรู้สึกดีใจ พอใจ เห็นใจ ไม่พอใจ ไม่ชอบ ไม่ต้องการ รวมถึงการรู้จักปฏิเสธ และตอบรับ อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น

ด้านสังคม

คือทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรู้จักประนีประนอม การรู้จักให้ การรู้จักแบ่งปัน การรู้จักเวลาที่เหมาะสม การเรียนรู้ที่จะรอ รวมไปถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสิ่งที่ตนได้กระทำ เป็นต้น

ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกน้อยวัย 3 ขวบ

จิ๊กซอว์ หรือตัวต่อ

สำหรับเด็กเล็ก ช่วงปฐมวัย ควรมีขนาดชิ้นที่ใหญ่ อาจเริ่มต้นจากจำนวนชิ้นที่ไม่มากนัก เช่น 4 ชิ้น 6 ชิ้น 8 ชิ้น และ 12 ชิ้น เป็นต้น จิ๊กซอว์สำหรับเด็กวัย 3 ขวบไม่ควรมีความซับซ้อนมากนัก (แต่ก็ไม่ควรเป็นแบบที่ง่ายจนเกินไป เพราะจะทำให้เด็กเบื่อได้) จิ๊กซอว์เป็นของเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการในด้านร่างกาย เป็นการทำงานประสานกันระหว่างสายตากับมือ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มในเรื่องของสมาธิ และการควบคุมอารมณ์ ให้เด็กรู้จักจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และมีความพยายามที่จะทำงานของตนให้สำเร็จลุล่วงอีกด้วย ซึ่งถ้าเล่นร่วมกันหลายคน เด็กๆ ช่วยกันต่อภาพจิ๊กซอว์จนเป็นรูปร่างสำเร็จลงได้ ก็จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการในด้านสังคมไปอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

บล็อกตัวต่อ หรือเลโก้

เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการของลูกน้อยตั้งแต่วัย 3 ขวบขึ้นไป การต่อบล็อกเลโก้จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือ และการทำงานของสายตาให้ปฏิสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมพัฒนาการในด้านความคิดสร้างสรรค์ การใช้สติปัญญา จินตนาการ อารมณ์ และสังคมให้กับเด็กอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การต่อบล็อกเป็นรูปบ้าน รูปปราสาท ตามความคิดของเด็กๆ เป็นต้น

บัตรคำ หรือแฟลชการ์ด

เป็นการฝึกทักษะทางด้านความจำ เสริมสติปัญญา พัฒนาทางความคิด ไม่ว่าจะเป็นบัตรคำศัพท์จับคู่ภาพ คน สัตว์ หรือสิ่งของต่างๆ ทำให้ลูกน้อยในวัย 3 ขวบ ซึ่งเป็นวัยแห่งการจดจำ และตั้งคำถาม ได้เรียนรู้และจดจำคำใหม่ๆ มาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้น

เครื่องดนตรี

นับเป็นของเล่นอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลอง เมโลเดี้ยน กีตาร์ คีบอร์ด ฯลฯ เครื่องดนตรีทุกชนิดมีเสียงเฉพาะของตน และการได้ยินเสียง หรือการที่เด็ก ๆ ทำให้เครื่องดนตรีชนิดนั้น ๆ เกิดเสียงค่าง ๆ ด้วยตนเองทำให้พวกเขารู้สึกสนุกสนาน แถมเสียงดนตรียังมีส่วนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือ สติปัญญา พัฒนาการทางด้านอารมณ์ ให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย

แป้งโดว์

เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เด็กๆ จะได้สนุกสนานกับการใช้มือและนิ้ว บีบ จับ ขยำ และปั้นแป้งในรูปแบบต่างๆ ตามจินตนาการ หรือตามแบบที่เขามองเห็น เป็นการเสริมทักษะและพัฒนาการของเด็กๆ ทั้ง 4 ด้าน คือร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ (การได้ฝึกสมาธิ การจดจ่อกับการเล่นปั้นแบบต่างๆ ตามจินตนาการ) และถ้าเด็กๆ ได้เล่นกันเป็นกลุ่ม ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนหลายๆ คน ก็จะเป็นการเสริมพัฒนาการในด้านสังคม ให้รู้จักการช่วยเหลือ เผื่อแผ่และการแบ่งปัน ได้อีกด้วย

โดมิโน และบิงโก

เป็นเกมส์ที่เหมาะสำหรับลูกน้อยวัย 3 ขวบอีกชนิดหนึ่ง ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง และสติปัญญา ช่วยส่งเสริมทักษะในด้านความจำ ให้กับเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นการจดจำตัวเลข จำนวน หรือสีสัน ทำให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะแยกแยะความแตกต่างของสิ่งนั้นๆ ได้ด้วยตนเอง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น

การเล่น เป็นเสมือนงานหลักของเด็กๆ ในช่วงปฐมวัย หรือวัยก่อนเข้าเรียน  สิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆ ในวัยนี้ไม่ใช่กสรคร่ำเคร่งจดจ่อกับความรู้ทางวิชาการ แต่การพัฒนาทักษะทางความคิดลัสติปัญญาของเด็กๆ ในวัยนี้ มาจากการเล่นล้วนๆ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงมีส่วนสำคัญอย่างย่างในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการชองลูกน้อย ผ่านการเล่น และของเล่น เสริมทักษะ เพื่อให้เขาเติบโตตามวัย และเตรียมพร้อมด้วยพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม นั่นเอง


waayu

309,168 views

(นามปากกา : วายุ, วิสัชนา, อารีรัตน์) ชอบปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ และวาดรูป เคยเป็นครูอนุบาล ครูประถม ครูมัธยมต้น ครูสอนจินตคณิต(สมาร์ทเบรน) มีงานเขียนพ็อกเก็ตบุ๊ค และ E-book ที่ mebmarket.com Facebook

Profile

Pickup posts

Related posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

Save