• HOME
  • BLOG
  • พัฒนาการเด็กวัย 2-5 ขวบ

พัฒนาการเด็กวัย 2-5 ขวบ

เรียนรู้และศึกษาพฤติกรรมเด็กในแต่ละช่วงวัย เพื่อการเลี้ยงลูกที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ

ไฮเปอร์กับสมาธิสั้นแยกได้อย่างไร
พัฒนาการเด็กวัย 2-5 ขวบ

ไฮเปอร์กับสมาธิสั้นแยกได้อย่างไร

โบราณว่า “เด็กซนคือ เด็กฉลาด” แต่ถ้าเด็กซนเกินไป จนอยู่ไม่นิ่ง แล้วที่ลูกอยู่ไม่นิ่งนี้มันคือ สมาธิสั้น ไฮเปอร์ หรือแค่ลูกซนปกติทั่วไป วันนี้ไปดูกั...

5 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ลูกเป็นภูมิแพ้รุนแรงตั้งแต่เด็ก
พัฒนาการเด็กวัย 2-5 ขวบ

5 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ลูกเป็นภูมิแพ้รุนแรงตั้งแต่เด็ก

“โรคภูมิแพ้ในเด็ก” อีกหนึ่งโรคที่นับได้ว่าเป็นโรคกวนใจของทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยก็ว่าได้ แต่โรคกวนใจที่ว่านี้สามารถทวีความรุนแรงได้นะคะ หากไม่ได้รับก...

พัฒนาการเด็กวัย 2-5 ขวบ

วิตามินซีต้านหวัดวัดจากอะไร ต้านได้จริงหรือ?

ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน เด็กๆ มักเป็นหวัดกันบ่อย โดยทั่วก็เริ่มจากการจาม มีน้ำมูก ไอ มีไข้ ซึ่งการได้รับเชื้อไม่จากฝนก็จากเพื่อนๆ ที่โรงเรียน คุณพ่อค...