โรคสมาธิสั้น

ไฮเปอร์กับสมาธิสั้นแยกได้อย่างไร
การเลี้ยงลูก

ไฮเปอร์กับสมาธิสั้นแยกได้อย่างไร

โบราณว่า “เด็กซนคือ เด็กฉลาด” แต่ถ้าเด็กซนเกินไป จนอยู่ไม่นิ่ง แล้วที่ลูกอยู่ไม่นิ่งนี้มันคือ สมาธิสั้น ไฮเปอร์ หรือแค่ลูกซนปกติทั่วไป วันนี้ไปดูกั...

การเลี้ยงลูก

ลูกสมาธิสั้น หรือแค่ซน แยกได้อย่างไร?

ลูก ๆ วิ่งเล่นกันทั้งวัน ขนาดเหงื่อออกยังนั่งพักนิ่ง ๆ ได้ไม่ถึง 3 นาที กินข้าวก็ยังนั่งไม่นิ่งเลย เดี๋ยวก็ลุกเดินไปหยิบของเล่น แบบนี้คือเรียกว่า เ...