• HOME
 • BLOG
 • Infographic
 • ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบ

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบ

ไวรัสโคโรน่า
Infographic

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบนี้ เริ่มมีการระบาดจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี ค.ศ. 2019 จนมาถึงปัจจุบัน (มกราคม ค.ศ. 2020)

 

ระยะฟักตัว

1 – 2 สัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อ

 

อาการ

ด้วยความที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อาการทั่วไปจึงคล้ายโรคไข้หวัด

 1. น้ำมูกไหล
 2. ไอ
 3. เจ็บคอ
 4. ไข้สูง ปวดหัวและปวดเมื่อยตามตัว
 5. เหนื่อยหอบ หายใจไม่สะดวก

 

การป้องกัน

 1. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
 2. ไม่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอ
 3. สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันอย่างสม่ำเสมอ
 4. หลีกเลี่ยงการไปตลาดค้าสัตว์ที่มีชีวิต
 5. ไม่สัมผัสสัตว์ที่ป่วยหรือตาย
 6. หลีกเลี่ยงการกินสัตว์แปลกๆ
 7. กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่
 8. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์
 9. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอบอยู่เสมอ
 10. ออกกำลังกาย
 11. ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
 12. พักผ่อนให้เพียงพอ
 13. หากมีอาการไข้สูง ไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ ให้ไปพบแพทย์ทันที

ขอบคุณข้อมูลจากคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ไวรัสโคโรน่า